Hortpress Sp. z o.o. powstała w 1990 r. Wydaje czasopisma i książki o tematyce ogrodniczej i rolniczej oraz podręczniki dla średnich szkół rolniczych i ogrodniczych. Hortpress jest wydawcą miesięczników „Agrotechnika”, dwumiesięcznika „Pod Osłonami”, kwartalnika „Biuletyn Producenta Pieczarek” oraz portalu www.agro-technika.pl.

Redakcje czasopism i książek współpracują niemal ze wszystkimi akademickimi placówkami naukowymi, instytutami i ośrodkami związanymi z branżą ogrodniczą i rolniczą. Nasze wydawnictwa mają charakter popularno-naukowy oraz fachowo-zawodowy.

Jesteśmy obecni na imprezach targowych i konferencjach o tematyce ogrodniczej i rolniczej. Nad wieloma obejmujemy patronat medialny.

NASZE MARKI

slide1
slide2
slide3
slide1