agro10

Agrotechnika 10/2016

Opis produktu

Odmiany pszenicy do siewów późnojesiennych – A. Najewski
W ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego COBORU od kilku lat prowadzi serię doświadczeń specjalnych z opóźnionym terminem siewu pszenicy. Celem tych doświadczeń jest wskazanie odmian, które są najbardziej przydatne do późnych siewów i w tych warunkach uzyskują najwyższe plony.

Plony grochu i łubinów zróżnicowane – A. Osiecka
W mijającym sezonie wegetacyjnym w ramach doświadczeń porejestrowych testowano 70% odmian grochu siewnego z krajowego rejestru, prawie 80% odmian łubinu wąskolistnego i 75% odmian łubinu żółtego. Największy potencjał plonowania wykazał groch siewny, najmniejszy – łubin żółty.

Dobry rok dla kukurydzy – T. Michalski
Dobre warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy na znacznym obszarze kraju sprawiły, że zbiory zielonki nierzadko przekraczały 500 dt/ha. Natomiast średni krajowy poziom plonu ziarna szacuje się 58 dt/ha, co oznacza, że jego zbiory wyniosą 3,5–3,6 mln t. Jest to wartość zbliżona do optymalnej, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie naszej gospodarki.

Sposób na kukurydzę – S. Rozwód
W prowadzonym przez Mirosława Pawlaka i jego syna Piotra 62-hektarowym gospodarstwie kukurydza, będąca główną rośliną towarową, zajmuje 45 ha. Plantacja usytuowana na glebach od III do V klasy o znacznej mozaikowatości w obrębie pola wymaga szczególnie starannego podejścia do doboru odmian i rzetelnej kontroli zasobności gleb.

Kukurydza w roli głównej – B. Szyndel
Kukurydza to popularna i ważna roślina w podlaskich gospodarstwach. Jej uprawa zapewnia uzyskanie wartościowej paszy, a w efekcie wysokich wyników w produkcji mleka. Wrześniowe spotkania w Szepietowie są okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu jej uprawy i wykorzystania. W tym roku na polu o powierzchni 2,5 hektara 23 firmy zaprezentowały 136 odmian kukurydzy o różnej wczesności i przeznaczeniu.

Zboża na piaskach – T. Sakowicz
W 80-hektarowym gospodarstwie Wiesława Dziemiańskiego z Konotopu (woj. lubuskie) 90% gleb przypada na klasę V i VI. Są to lekkie piaski o słabej strukturze i małej ilości próchnicy. Uprawiane jest tu głównie żyto ozime, łubin wąskolistny, owies oraz proso, na mniejszą skalę pszenżyto i gorczyca.

Sytuacja w skupie zbóż – T. Sakowicz
Rozmowa z Dawidem Dalekim, kierownikiem należącego do firmy DTS skupu ziarna w Mariankach w woj. lubuskim.

Odchwaszczać przewódki jesienią? – P. Kardasz

Odchwaszczanie pszenicy ozimej czy jarej przewódkowej, wysianych po poplonach późno zbieranych z pola, wymaga szczególnej ostrożności, aby z jednej strony nie uszkodzić uprawy i z drugiej – aby zabieg był skuteczny.

Zabieg T0 w zbożach ozimych – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka
Omawiając możliwości i konieczność stosowania fungicydów jesienią, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych dla potencjału plonowania czynników, które mogą decydować, czy produkcja ozimin będzie opłacalna.

Łubin na lekkich glebach – M. Pluta
Aby sprawdzić, jak kształtowały się plony w minionym sezonie wegetacyjnym, odwiedziliśmy Mariusza Kowalskiego z Budziszewka w powiecie obornickim, który gospodaruje na 20 hektarach gleb klas IVa i IVb bardzo lekkich.

Buraki w uprawie pasowej – S. Rozwód
O podzielenie się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w uprawie buraka cukrowego zwróciliśmy się do Jana Kępy z Ligoty Wielkiej (woj. dolnośląskie), który prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 340 ha.

Trudny rok dla rzepaku – S. Świtek, P. Nowak
Ubiegły rok nie sprzyjał uprawie rzepaku ozimego. Jesienna susza powodowała utrudnione wschody roślin, trudne do opanowania naloty śmietki uszkodziły korzenie roślin. Jeden mroźny, bezśnieżny tydzień w łagodnej zimie zdziesiątkował plantacje. Na wiosnę rozkład opadów w czasie kwitnienia nie był idealny.

Rola magnezu w roślinie – W. Szczepaniak
Zgodnie z przyjętą klasyfikacją ilościową pierwiastków, magnez zalicza się do makroelementów drugoplanowych. Podobnie jak w przypadku innych składników, rośliny uprawne wykazują zróżnicowane na niego zapotrzebowanie.

Nawożenie organiczne użytków zielonych – P. Domański
Umiejętne nawożenie organiczne użytków zielonych przed zimą w dużym stopniu decyduje o kondycji runi i plonowaniu w roku następnym.

Nowy zakład produkcyjny Nordkalk – B. Szyndel
19 września br. w gminie Sławno w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego zakładu produkcyjnego wapna granulowanego firmy Nordkalk.

Innowacje siłą napędową BASF – B. Szyndel
Dynamiczne zmiany makroekonomiczne w rolnictwie na całym świecie stawiają przed przemysłem agrochemicznym nowe wyzwania. Aby im sprostać i tym samym pomóc rolnikom w nadążaniu za zmianami, firma BASF inwestuje w rozwój innowacyjnych rozwiązań skierowanych do tego sektora.

Najbezpieczniejsze gospodarstwa – B. Szyndel
23 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Na finałowej gali wręczono nagrody właścicielom najbezpieczniejszych gospodarstw.

Zbiór kukurydzy – adaptacja kombajnu – M. Gaworski
Spełnienie specyficznych wymagań zbioru kukurydzy na ziarno jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego dostosowania kombajnu zbożowego. Dostosowanie to obejmuje wymianę kilku podstawowych zespołów roboczych i uzupełnienie innych elementami dodatkowego wyposażenia roboczego.

Kołowa czy teleskopowa? – M. Zabost

Zaletą ładowarki teleskopowej jest możliwość układania wysokich stosów. Z kolei ładowarka kołowa zapewnia optymalną widoczność podczas wszystkich prac. Wybierając typ maszyny, trzeba jednak zwrócić uwagę także na inne istotne różnice między ładowarkami teleskopowymi a kołowymi.

Rozrzutniki w dwóch odsłonach – G. Borkowski
Rozrzutniki o klasycznej budowie coraz częściej są wypierane przez modele wąskoskrzyniowe. Sprawdziliśmy, jakie modele przeważają w ofercie Sipmy, Joskina i Unii Group.

Aktualności z branży – J. Przyrowski

Nowa hala, nowy pojazd – J. Przyrowski
16 września 2016 r. nastąpiło w Lublinie oficjalne otwarcie nowej hali produkcyjnej Ursusa, połączone z premierową prezentacją elektrycznego samochodu dostawczego.

Deutz-Fahr Tour 2016 – J. Przyrowski
Główną ideą organizowanych przez firmę SDF Polska polowych pokazów pracy ciągników Deutz-Fahr jest umożliwienie wszystkim ich uczestnikom osobistego przetestowania tych maszyn. Tylko w taki sposób można w pełni ocenić zastosowane w nich ułatwiające pracę nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji i ergonomii.

Dożynki Claas – J. Przyrowski
Pod takim hasłem firma Claas Polska w ostatni weekend września zorganizowała w swojej siedzibie w Niepruszewie imprezę edukacyjno-rekreacyjną dla obecnych i potencjalnych użytkowników ciągników i maszyn tej marki.

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Kulinarne rozmaitości z winogron – R. Chojnacka