Promocja!
niezbednik_rolnika_2017
atlas_szkodnikow_okladka_2017porr_2017zeszyt_ewidencji_okladkai

Niezbędnik rolnika

Opis produktu

„Niezbędnik rolnika” to pakiet trzech nowości wydawniczych z 2017 roku, które pomogą w prawidłowym i skutecznym przeprowadzeniu zabiegów ochrony w gospodarstwie.

Atlas szkodników roślin rolniczych
Jest to podręczny poradnik, dzięki któremu każdy rolnik z łatwością rozpozna szkodniki występujące na najważniejszych roślinach rolniczych uprawianych w Polsce. Atlas zawiera opisy ponad 80 szkodników występujących przede wszystkim w zbożach ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku ozimym i jarym, buraku cukrowym, ziemniaku. W poradniku pokrótce omówiono charakterystykę szkodnika,  występowanie, cykl rozwojowy, szkodliwość, monitoring, terminy i metody zwalczania oraz progi szkodliwości. Każdy opis wzbogacają kolorowe fotografie, na których przedstawiono omawiane szkodniki.

Program ochrony roślin rolniczych na rok 2017 powstał przy współpracy z naukowcami z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Omówione są w nim zagadnienia z zakresu ochrony zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka i buraków cukrowych: stosowanie zapraw, fungicydów, insektycydów, herbicydów i innych substancji w ochronie roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Ponadto w Programie poruszone zostały zagadnienia związane z odpornością agrofagów na środki ochrony roślin oraz z rolą nawożenia w integrowanej ochronie roślin.

Zeszyt Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin 2017  został opracowany na podstawie przepisów w zakresie ochrony roślin oraz materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawarte w nim karty posłużą Państwu do prowadzenia notatek z wykonywanych zabiegów ochronnych. Przepisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin nakładają na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów. Każdy, kto stosuje środki ochrony roślin, musi prowadzić dokumentację dotyczącą ich użycia wraz ze wskazaniem sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin przez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu oraz takich informacji, jak: nazwa uprawianej rośliny, odmiany, powierzchnia pola, na którym wykonano zabieg, termin jego przeprowadzenia, nazwa środka, dawka środka, przyczyna jego stosowania, wykorzystany sprzęt i typ rozpylaczy oraz ilość cieczy użytkowej zastosowanej na hektar itp.