Podstawy architektury krajobrazu. Cz. I

  • Autor: E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik
  • Format: A5
  • Liczba stron: 152
  • W sprzedaży: od 2010 roku

Opis produktu

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym, ale mogą również z niego korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni. Podręcznik powstał zgodnie z nowym programem nauczania i jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczne ładem przestrzennym i dbałością o otoczenie. Informacje zawarte w pierwszej części podręcznika pomogą w opanowaniu istotnych w pracy zawodowej umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji.