Produkcja roślinna. Cz. II. Czynniki produkcji roślinnej

  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją W. Grzebisza
  • Format: B5,kolor
  • Liczba stron: 328
  • W sprzedaży: od 2009 roku

Opis produktu

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik rolnik. Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik został opracowany w trzech częściach. Część II obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem, nawożeniem oraz ochroną roślin uprawnych.