okladka_por_20184

Program ochrony roślin warzywnych i ozdobnych uprawianych pod osłonami na rok 2018

  • Autor: Pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Format: A4
  • Promocja: Do zamówionej rocznej prenumeraty czasopisma "Pod Osłonami" Program Ochrony Roślin Warzywnych dodajemy bezpłatnie.
  • W sprzedaży: od 15 lutego 2017

Opis produktu

Do zamówionej rocznej prenumeraty czasopisma „Pod Osłonami” Program Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych Uprawianych pod Osłonami dodajemy bezpłatnie.

Program Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych Uprawianych pod Osłonami powstał przy współpracy z naukowcami z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Omówione są w nim zagadnienia z zakresu ochrony warzyw: wykazy fungicydów, zoocydów, nawozy i inne substancje stosowane w ochronie przed chorobami i szkodnikami oraz szczegółowe programy ochrony warzyw uprawianych pod osłonami. Dodatkowo zawiera wykaz fungicydów i zoocydów stosowanych w roślinach ozdobnych oraz szczegółowe zalecenia ich ochrony przed szkodnikami i chorobami.