Rolnictwo cz. I. Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe

  • Autor: pod redakcją Anny Rekiel
  • Format: B5
  • Liczba stron: 248
  • W sprzedaży: od 23 grudnia 2014 r.
  • Numer dopuszczenia: 50/2014
  • ISBN: 978-83-61574-78-1

Opis produktu

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część I podręcznika obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt, żywieniem zwierząt i zoohigieną.