Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna.

  • Autor: pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej
  • Format: B5
  • Liczba stron: 276
  • W sprzedaży: od 23 grudnia 2014 r.
  • Numer dopuszczenia: 52/2014
  • ISBN: 978-83-61574-86-6

Opis produktu

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część II podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem bydła i trzody chlewnej.