Rolnictwo cz. III. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki.

  • Autor: pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej
  • Format: B5
  • Liczba stron: 396
  • W sprzedaży: od listopada 2016 r.
  • Numer dopuszczenia: 39/2016

Opis produktu

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część III podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików.