Rolnictwo cz. IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki

  • Autor: pod redakcją Witolda Grzebisza
  • Format: B5
  • Liczba stron: 328
  • W sprzedaży: od 24 listopada 2015 r.
  • Numer dopuszczenia: 65/2015

Opis produktu

Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część IV podręcznika obejmuje zagadnienia związane z wpływem różnych czynników środowiska, w tym klimatu, gleby i wody, na produkcję rolniczą oraz nowoczesnej uprawy roli i następstwa roślin na uzyskiwane plony.