Rolnictwo cz. V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej

  • Autor: pod redakcją Witolda Grzebisza
  • Format: B5
  • Liczba stron: 344
  • W sprzedaży: od 24 listopada 2015 r.

Opis produktu

ISBN: 978-83-61574-43-9

Numer dopuszczenia (numer w wykazie): 64/2015

Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część V podręcznika obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem roślin, nawożeniem oraz ochroną upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami integrowanej ochrony roślin.