Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. I

  • Autor: Zespół - E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska
  • Format: A5
  • Liczba stron: 158
  • W sprzedaży: od 2004 roku

Opis produktu

Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu został podzielony na pięć części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska, rodzajami gleb i ich uprawą oraz nawożeniem.