Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. II

  • Autor: A. Bernaciak, J. Omiecka, W. Smogorzewska
  • Format: A5
  • Liczba stron: 296
  • W sprzedaży: od września 2007 r.

Opis produktu

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga dobrej znajomości morfologii i wymagań roślin, których w naszej strefie klimatycznej można uprawiać niezwykle dużo, w tym rośliny jednoroczne, dwuletnie i byliny. Część II podręcznika zawiera także zagadnienia związane z uprawą roślin ozdobnych i ich rozmnażaniem. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym, ale mogą również z niego korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.