Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. V

  • Autor: E. Gadomska, A. Nizińska, A. Maśka
  • Format: A5
  • Liczba stron: 160 str.
  • W sprzedaży: od 15 września 2008 r.

Opis produktu

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga wiadomości z zakresu szkółkarstwa, ochrony roślin, a także podstawowych informacji na temat dekoracji roślinnych. Te wszystkie zagadnienia znajdą się w części V podręcznika, który jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’. Z podręcznika będą mogli również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.