sn-4-2017

Sad Nowoczesny 4/2017

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 4/2017

Rynek

Pokłosie embarga – dr Grzegorz Klimek
Jak poradzimy sobie z zagospodarowaniem jabłek dwukolorowych w 2015 r.? Co się zmieniło po wprowadzeniu embarga?

TEMAT NUMERU: Kwitnienie i zapylanie

Co o kwitnieniu mówi nauka – prof. dr hab. Augustyn Mika
Nauka stawia coraz bardziej dociekliwe i szczegółowe pytania dotyczące kwitnienia roślin sadowniczych. Na wiele z nich znajdujemy odpowiedź, a równocześnie wyłaniają się nowe problemy wymagające skrupulatnego wyjaśnienia.

Wokół płodności jabłoni – dr hab. Monika Bieniasz
Pojawia się pogląd, że jabłonie dzielą się na „samopylne” i triploidy. Ta nieprawdziwa teza może być przyczyną słabego plonowania wielu młodych nasadzeń. Jak temu zapobiec?

Kwitnienie – czy możemy pomóc? – Arkadiusz Sławiński
Kwitnienie drzew i krzewów owocowych to nie tylko piękny element naszego wiosennego krajobrazu. Proces jest niezmiernie istotny z punktu widzenia produktywności sadów i plantacji, a warunki pogodowe w tym czasie nie zawsze są optymalne dla kwitnienia. Jak możemy pomóc roślinom w tej ważnej fazie rozwoju?

Pszczoły w sadzie – Henryk Czerwiński
Spośród wszystkich owadów zapylających pszczoły miodne odznaczają się najwyższym potencjałem zapylania w sadach. Trzeba jednak spełnić kilka istotnych warunków, aby wstawienie uli do sadu dało oczekiwany efekt.

Lot trzmiela – Henryk Czerwiński
Zapylanie kwiatów w sadach czy na plantacjach krzewów jagodowych możemy poprawić, wstawiając ule nie tylko z pszczołami, lecz także z trzmielami. Dlaczego warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem?

Murarka w praktyce – Sylwia Ciara
Gdy mamy problem z niedostatkiem owadów zapylających, powinniśmy zastanowić się nad wprowadzeniem murarki ogrodowej. Takie rozwiązanie zaleca się szczególnie w przypadkach, gdy obserwujemy bardzo mało pąków kwiatowych, na plantacjach pod sieciami przeciwgradowymi, w kwaterach jednoodmianowych, szczególnie triploidów oraz tam gdzie nie dobrano odpowiednich zapylaczy lub w sadach założonych z drzew na podkładkach silnie rosnących. Założenie własnej hodowli murarki jest proste i niedrogie.

Agrotechnika

Gibereliny GA4+7 w uprawie jabłoni – Jarosław Kuklewski
Preparaty giberelinowe zaliczane są do regulatorów wzrostu. Umożliwiają produkcję owoców wysokiej jakości. W innych krajach GA4+7 ma znacznie szersze zastosowanie niż wynika to z zapisu w polskich etykietach. Większość zastosowań jest dobrze znana, jednak przed rozpoczęciem sezonu warto je przypomnieć.

Kiedy i jak przerzedzać? – Robert Binkiewicz
Przebieg pogody w ostatnich dwóch sezonach oraz tendencje na rynku jabłek sprawiły, że zabieg przerzedzania zawiązków staje się standardem w wielu gospodarstwach sadowniczych. Jakie preparaty wybrać do przerzedzania kwiatów, a jakie – do zawiązków?

W drodze do jakości. Wczesnowiosenne zasilanie – mgr inż. Zbigniew Marek
Celem dokarmiania wczesnowiosennego jest jak najlepsze przygotowanie roślin do kwitnienia, aby wszystkie procesy mogły przebiegać prawidłowo i bez zakłóceń. Jest to ostatni moment, w którym możemy jeszcze wpłynąć na poprawę jakości pąków kwiatowych.

Sad inspirowany Zachodem – Agnieszka Okła
Reportaż z gospodarstwa sadowniczego Emilii i Daniela Piaseckich (Palczew-Parcela, gm. Warka), którzy wiele wdrażanych innowacji czerpią od zachodnich producentów.

Odmiany wiśni w badaniach Instytutu Ogrodnictwa (cz. IV) – mgr Agnieszka Głowacka
Od kilku lat w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa znajdują się odmiany pochodzące z dwóch ośrodków hodowlanych na Ukrainie oraz odmiana serbska. Czy sprawdziły się w polskich warunkach?

Cięcie jabłoni w drugim roku po posadzeniu – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński
Trwa intensywna wymiana nasadzeń jabłoni. Sadownicy coraz częściej decydują się na drzewka w najwyższych klasach jakości. na co powinni zwrócić uwagę podczas ich cięcia?

Ochrona

Parch jabłoni – aktualna sytuacja – mgr Sylwester Masny
W minionym sezonie ochrona przed parchem jabłoni nie sprawiała problemów. Jednak w tym roku jej przebieg może być zupełnie inny.

Mączniak jabłoni – ocena zagrożenia – mgr Sylwester Masny
Sprawca mączniaka jabłoni, grzyb Podosphaera leucotricha, zimuje w postaci strzępek grzybni w wegetatywnych lub generatywnych pakach, które zostały skażone w poprzednim roku. Jak zapowiada się rozwój choroby w tym sezonie?

Przędziorki przed kwitnieniem – dr Alicja Maciesiak
Z czego wynikają trudności z ograniczaniem przędziorków? Jak zwalczać je wiosną, aby uniknąć problemów w dalszym okresie?

Choroby wiśni i czereśni. Uwaga na raka i moniliozę – Barbara Błaszczyńska
Wiosną od fazy kwitnienia włącznie sady wiśniowe i czereśniowe wymagają ochrony chemicznej przed rakiem bakteryjnym drzew pestkowych i moniliozą, czyli brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Choroby te występują powszechnie, a zaniedbania w ochronie mogą skutkować nie tylko utrata plonu, lecz także znacznym osłabieniem kondycji drzew.

Szkodniki wiśni i czereśni. Zabiegi przed kwitnieniem – Barbara Błaszczyńska
W okresie do kwitnienia zwalczania chemicznego wymagają licinek tarninaczek i mszyce, a lokalnie również zwójki. W przypadku mszyc czasami konieczne jest wykonanie dwóch opryskiwań – w fazie pękania pąków/zielonego pąka kwiatowego, a następnie tuż przed kwitnieniem.

Kiedy chorują śliwy… – Barbara Błaszczyńska
Wiosna w sadzie śliwowym powinno się zaplanować ochronę przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych (moniliozą), dziurkowatością liści drzew pestkowych i w niektórych rejonach Polski również przed czerwoną plamistością liści. W ograniczaniu tych chorób ważną rolę odgrywa profilaktyka, która jest niezbędnym uzupełnieniem metody chemicznej. Niestety od bieżącego roku nie ma już możliwości zabezpieczania sadów przed torbielą sliw z braku zarejestrowanych fungicydów.

Szkodniki śliw. Jak chronić sad wiosną? – Barbara Błaszczyńska
Wczesną wiosną i przed kwitnieniem powinno się zaplanować i wykonać zabiegi przeciwko przędziorkom i mszycom. Lokalnie mogą również występować misecznik śliwowy oraz zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście. Wczesne rozpoznanie zagrożenia daje gwarancję największej skuteczności ochrony chemicznej i pozwala na ograniczenie jej kosztów.

Prawo

Sadownik kontra ubezpieczyciel – Jolanta Szaciłło
Na co zwrócić uwagę, zgłaszając szkodę, i jak nie dać się oszukać ubezpieczycielowi?