052016

Sad Nowoczesny 5/2016

Opis produktu

W numerze 5/2016

Rynek
Jabłonie – odmiany, opłacalność – dr Grzegorz Klimek
Zarówno w obliczu trwającego rosyjskiego embarga, jak i zmieniającego się zapotrzebowania innych rynków zagranicznych konieczna wydaje się twórcza analiza struktury odmian – i to na różnych poziomach.

I kwartał: ceny skupu owoców na eksport – mgr inż. Irena Strojewska
W 2015 r. Polska z produkcją jabłek na poziomie 3,15 mln ton wyeksportowała 888,8 tys. ton, czyli o około 19% mniej niż w roku poprzednim. Był to spadek większy niż w 2014 r. (13,7%). Ze wstępnych informacji wynika, że w styczniu 2016 r. wobec stycznia 2015 r. sprzedaliśmy o 30% mniej jabłek. Natomiast wartość eksportu tych owoców była w całym 2015 r. niższa o 18,6% (niż w 2014 r.), a w styczniu 2016 zmniejszyła się o 4% (wobec stycznia 2015 r.).

Borówkowe remanenty – dr Grzegorz Klimek
Borówka wysoka to w Polsce swego rodzaju ewenement nie tylko na tle innych owoców, lecz także wszystkich gatunków owoców produkowanych w naszym kraju. Jakie są koszty jej produkcji? Jakie ceny uzyskują plantatorzy?

TEMAT NUMERU: Woda w sadzie

Świadome nawadnianie – z prof. dr. hab. Waldemarem Trederem rozmawia Agnieszka Okła
W obliczu powtarzających się suchych lat nawadnianie staje się nieodłącznym elementem agrotechniki sadowniczej. Dzienne zapotrzebowanie sadu na wodę wynosi w przeciętnych latach 20–30 m3/ha, a w ubiegłym roku w wielu gospodarstwach przekroczyło 50 m3/ha. Dziś nie jest możliwe uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości bez nawadniania. Trzeba to jednak robić świadomie, uwzględniając nie tylko potrzeby roślin, lecz także kwestie ekonomiczne i środowiskowe. Każdy użytkownik wody powinien przestrzegać limitów określonych prawem. Czym dokładnie jest świadome nawadnianie? Na toczyła się rozmowa z ekspertem w dziedzinie nawadniania sadów prof. Waldemarem Trederem.

Nawozy z wodą –  dr inż. Tomasz Lipa, dr inż. Andrzej Grenda
Fertygacja jest systemem zasilania roślin składnikami pokarmowymi dostarczonymi przez nawodnienie. W naszych warunkach klimatycznych w uprawach polowych powinna być uzupełnieniem nawożenia tradycyjnego.

Fertygacja w praktyce –  Danuta Pyza-Grzybowska
Reportaż z gospodarstwa sadowniczego pana Wiesława Dziubińskiego, który już 15 lat temu przekonał się, że nawadnianie jest dobrodziejstwem w jego intensywnie prowadzonym sadzie jabłoniowym. Kilka lat temu podjął decyzję o wykorzystaniu istniejącej instalacji nawodnieniowej do fertygacji.

Zmiany w Prawie wodnym – Alicja Moroz

Z końcem ub.r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Powodem wprowadzenia zmian była konieczność dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych, m.in. w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.

Studnia zgodnie z prawem – Alicja Moroz

Jakie wymogi prawne trzeba spełnić przy budowie studni głębinowej mającej zaopatrywać w wodę gospodarstwo sadownicze? Czy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę?

Agrotechnika
Kwitnienie jabłoni – decydująca faza – Wiesław Ciecierski
Kwitnienie to najbardziej krytyczny okres w rocznym cyklu rozwoju jabłoni. Kondycja, w jakiej znajdują się wtedy rośliny, w znaczący sposób wpływa na dalszy rozwój i jakość owoców. Jak o nią zadbać?

O wysoką jakość jabłek  – Danuta Pyza-Grzybowska

Warunkiem konkurencyjności jabłek – już nie tylko zagranicą, lecz także na rynku krajowym – jest ich jakość, o czym wielokrotnie mówiono podczas XII Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej w Warszawie. Jak ją osiągać, zwłaszcza w warunkach coraz częściej występujących różnych anomalii pogodowych?

W ulenieckim sadzie – Danuta Pyza-Grzybowska
Reportaż z gospodarstwa w Uleńcu koło Grójca (to samo gospodarstwo opisane w artykule o fertygacji), gdzie 1/10 powierzchni 10-hektarowego sadu zajmuje odmiana ‘Jonaprince’. Dlaczego gospodarz zdecydował się na tę właśnie odmianę?

Jabłonie – dobre drzewka, dobry plon – Henryk Czerwiński

Jak prowadzić nowoczesne sady jabłoniowe, aby wszystkie drzewka w kwaterach miały wyrównany wzrost? Wiedzę na ten temat można było uzyskać podczas wyjazdu szkoleniowego do południowej Holandii, zorganizowanego przez firmę Soska Konsulting w lutym br.

Ochrona
Lustracje po kwitnieniu – mgr inż. Szymon Jabłoński
Przebieg pogody wczesną wiosną sprzyjał rozwojowi chorób i szkodników. Przy wysokim zagrożeniu bardzo ważne jest częste i regularne doglądanie poszczególnych kwater, aby precyzyjnie określić moment zwalczania. Powinno ono być dostosowane do fazy rozwojowej patogena lub szkodnika. Artykuł jest miniprzewodnikiem po chorobach i szkodnikach, które mogą stanowić największe zagrożenie w okresie po kwitnieniu – podpowiada jak ocenić sytuację w sadzie i we właściwym momencie przeprowadzić zabieg zwalczający.

Choroby – aktualne zalecenia – Barbara Błaszczyńska
Okres kwitnienia i początkowej fazy wzrostu zawiązków to kontynuacja ochrony przeciwko wielu groźnym chorobom jabłoni i grusz. Na co zwrócić uwagę, planując ochronę drzew ziarnkowych przed chorobami w maju?

Najpierw kwiaty, później jabłka – dr Hanna Bryk

Kwitnienie jabłoni to okres dużego zagrożenia nie tylko ze strony parcha jabłoni, lecz także innych chorób, które rozwijają się na skutek zakażenia kwiatów. Rozwojowi tych chorób można zapobiec, wykonując w tym czasie zabiegi ochrony.

Siatkóweczka, bukóweczka, a może różóweczka? – dr Zofia Płuciennik
Zwójkówki liściowe są jedną z najważniejszych grup szkodników upraw sadowniczych, szczególnie jabłoni. W jednym sadzie występuje zazwyczaj kilka gatunków o zróżnicowanej biologii. Można je określić na podstawie identyfikacji żerujących gąsienic, a także motyli odławianych w pułapki feromonowe.

Kiedy i czym zwalczać zwójkówki? – dr Zofia Płuciennik
Podstawą zwalczania zwójkówek jest znajomość ich składu gatunkowego i rozwoju oraz uszkodzeń, które powodują. Ważny jest także dobór insektycydów, dostosowany do fazy rozwojowej tych szkodników w chwili wykonywania zabiegu. Duże znaczenie mają również technika ochrony i stosowanie odpowiedniej dawki cieczy roboczej.

Owocówka groźna aż do zbiorów – dr Zofia Płuciennik
W ostatnich latach zagrożenie owocówką jabłkóweczką utrzymuje się na dość wysokim poziomie. W większości sadów jabłoniowych trzeba ją zwalczać w każdym sezonie wegetacyjnym.

Szkodniki jabłoni w maju – Barbara Błaszczyńska
Po kwitnieniu drzew należy kontrolować liczebność szkodników, ich dominujące fazy rozwojowe i po stwierdzeniu zagrożenia przeprowadzić odpowiednie zabiegi. Na co zwracać uwagę, planując zabiegi ochrony sadów w maju?

Miodówki – pamiętaj w maju – Barbara Błaszczyńska
Okres przed kwitnieniem drzew i po nim to bardzo ważny etap walki z miodówkami. Jeżeli zabiegi wykonane w tym czasie nie powiodą się, można spodziewać się problemów w dalszej części sezonu, zwłaszcza jeśli lato będzie gorące i suche.

Pułapki w praktyce (cz. II) – Barbara Błaszczyńska
Jest jeszcze czas, aby zaopatrzyć się w profesjonalne pułapki do monitorowania nasionnic. Warto też pomyśleć o monitorowaniu muszki plamoskrzydłej, owocnic czy przeziernika jabłoniowca.

Mechanizacja
Ciągniki na Agrotechu (cz. I) – Jan Przyrowski
Przegląd ciągników sadowniczych prezentowanych podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach.