produkt_sad_n

Sad Nowoczesny

Miesięcznik „Sad Nowoczesny” wydawany jest od 1972 r. Od dnia 1 lipca 2015 roku wydawcą czasopisma jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o. Magazyn skierowany jest głównie do polskich sadowników. Przekazywane są w nim najnowsze osiągnięcia nauki i techniki dotyczące uprawy roślin sadowniczych, m.in.: nawożenia, ochrony przed szkodnikami i chorobami, przechowywania owoców oraz hodowli nowych odmian. Czasopismo upowszechnia wyniki prac badawczych krajowych ośrodków naukowych. Obok artykułów zamieszczane są także reklamy najlepszych produktów mających zastosowanie w gospodarstwie sadowniczym i szkółkarskim.