rol2

Technologie produkcji zwierzęcej. Zeszyt 1. Bydło

  • Autor: Witold Minksztym
  • Format: A5
  • Liczba stron: 74

Opis produktu

Ćwiczenia przeznaczone do nauki w zawodzie technik rolnik.