Technologie produkcji zwierzęcej. Zeszyt 2. Owce, trzoda chlewna, konie

  • Autor: Witold Minksztym
  • Format: A5
  • Liczba stron: 116

Opis produktu

Ćwiczenia przeznaczone do nauki w zawodzie technik rolnik.