Uprawa maliny i jeżyny

  • Autor: Jan Danek
  • Format: A5
  • Liczba stron: 76
  • W sprzedaży: od 2014 roku

Opis produktu

Owoce maliny i jeżyny oprócz wartości odżywczych i smakowych mają również dużą wartość dietetyczną i zdrowotną. Do uprawy malin zachęca producentów zapotrzebowanie na owoce deserowe i do przetwórstwa, duża niezawodność uprawy, a także szybkie wejście krzewów w okres owocowania. Malina wykazuje dużą wrażliwość na czynniki atmosferyczne, glebowe i chorobotwórcze. Poznanie wymagań środowiskowych maliny oraz właściwych metod jej uprawy, a także znajomość odmian jest warunkiem uzyskania powodzenia w produkcji owoców. Jeżyna znana jest powszechnie w Polsce z zarośli i poszycia lasu. W naturalnym środowisku istnieje duża różnorodność gatunków i form, dlatego istnieje potrzeba uprawy jeżyny w ogrodach przydomowych lub działkowych oraz na plantacjach towarowych. Odmiany jeżyny uprawnej wykazują duże zróżnicowanie w stosunku do podatności na przemarzanie, pokroju roślin i wymagań środowiskowych. Informacje zawarte w tej książce mogą być przydatne do osiągnięcia sukcesu w uprawie.