4

Vademecum środków ochrony roślin

  • Autor: dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr Joanna Zamojska, dr. Ewa Jajor, inż. Adam Paradowski, mgr Inż. Daria Dworzańska, mgr inż. Jakub Danielewicz, mgr inż. Michał Czyczewski, Prof. dr hab. Marek Korbas, Prof. dr hab. Paweł Węgorek
  • Format: B5
  • Liczba stron: 672
  • W sprzedaży: od 18 stycznia 2018

Opis produktu

Opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. dr. hab. Marka Korbasa, inż. Adama Paradowskiego, prof. dr. hab. Pawła Węgorka (IOR-PIB w Poznaniu)

Vademecum środków ochrony roślin jest opracowaniem przygotowanym przez specjalistów z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Intencją autorów było, przede wszystkim, przekazanie praktyce rolniczej pełnego zasobu aktualnej wiedzy na temat substancji czynnych dopuszczonych do obrotu i stosowania w środkach ochrony roślin w Polsce. Celem zespołu autorskiego było zebranie najważniejszych informacji, przydatnych dla profesjonalnych użytkowników fungicydów, herbicydów oraz insektycydów, środków biologicznych i biotechnicznych. Książka skierowana jest do producentów roślin rolniczych, warzywnych i owoców.