tur2

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej – kwalifikacja T.7.

  • Autor: Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak, Maria Majewska
  • Format: B5
  • Liczba stron: 76
  • W sprzedaży: maj 2016

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.