tur2

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej – kwalifikacja T.7.

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.