19

ZBIÓR ZADAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI R.22 – ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  • Autor: Patrycja Jankowska
  • Format: B5
  • Liczba stron: 84
  • W sprzedaży: kwiecień 2015

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji R.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.