Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik – kwalifikacja R.16

  • Autor: Małgorzata Balcerowska-Ogrodowicz, Agnieszka Ryszewska-Urbańczyk
  • Format: 170 x 240 mm
  • Liczba stron: 84
  • ISBN: 978-83-65782-04-5
  • W sprzedaży: od 20 kwietnia 2017 r.

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.