zbior_zadan_r10_okladka_1
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.10

  • Autor: Aleksandra Nikolajdu-Skrzypczak
  • Format: B5
  • Liczba stron: 74
  • W sprzedaży: styczeń 2018

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.10 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.