zeszyt_ewidencji_okladkai

Zeszyt Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin Rolniczych 2017

  • Autor: Agnieszka Czarnocka
  • Format: A4
  • W sprzedaży: 28 lutego 2017 r.

Opis produktu

Zeszyt Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin Rolniczych na 2017 rok został opracowany na podstawie przepisów w zakresie ochrony roślin oraz materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawarte w nim karty posłużą Państwu do prowadzenia notatek z wykonywanych zabiegów ochronnych. Przepisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin nakładają na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów. Każdy, kto stosuje środki ochrony roślin, musi prowadzić dokumentację dotyczącą ich użycia wraz ze wskazaniem sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin przez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu oraz takich informacji, jak: nazwa uprawianej rośliny, odmiany, powierzchnia pola, na którym wykonano zabieg, termin jego przeprowadzenia, nazwa środka, dawka środka, przyczyna jego stosowania, wykorzystany sprzęt i typ rozpylaczy oraz ilość cieczy użytkowej zastosowanej na hektar itp.

Może zainteresuje Cie także…