Agrotechnika 02/2015

Opis produktu

Efektywniej wykorzystać postęp odmianowy – rozmowa z prof. Edwardem Gackiem, dyrektorem COBORU w Słupi Wielkiej

Pszenżyto jare – wyniki PDOiR – A. Najewski
W ostatnim trzech latach w doświadczeniach PDOiR najlepiej plonowała nowo zarejestrowana odmiana Mazur. Nieznacznie gorsze wyniki uzyskały odmiany Milewo i Dublet. W 2014 r. wyraźnie gorzej niż w latach wcześniejszych plonowała odmiana Nagano.

Odmiany jęczmienia jarego – J. Szarzyńska
Do krajowego rejestru są obecnie wpisane 64 odmiany jęczmienia jarego. 34 to kreacje typu browarnego, 30 pastewnego. Udział odmian zagranicznych wynosi 59% i sukcesywnie wzrasta.

Odmiany owsa w badaniach – A. Stroiwąs
W artykule omówiono wyniki trzyletnich badań ważniejszych cech rolniczo-użytkowych odmian owsa. Wyniki plonowania są średnią z doświadczeń prowadzonych przez COBORU w stacjach i punktach doświadczalnych na terenie całego kraju. Prezentowane wyniki przedstawiają potencjał plonowania poszczególnych odmian, jednak nie uwzględniają zmienności rejonowej.

Nowe odmiany kukurydzy – K. Piecuch
Spośród wielu odmian zgłoszonych do doświadczeń urzędowych prowadzonych w latach 2012–2013 kryterium wystarczającego wyrównania pokroju roślin, trwałości cech morfologicznych i odpowiedniej wartości gospodarczej spełniło 16.

Jęczmień z pszenicą i owsem – K. Noworolnik
Polskie rolnictwo charakteryzuje się dużym areałem upraw mieszanek zbożowych. Ich powierzchnia zajmuje ponad jedną trzecią całej powierzchni uprawy zbóż jarych. Duże zainteresowanie uprawą mieszanek wynika z ich wierniejszego plonowania w porównaniu z zasiewami czystych zbóż.

O uprawie zbóż jarych – S. Rozwód
O tajnikach uprawy zbóż jarych rozmawiamy z Przemysławem Bartnickim – właścicielem 60-hektarowego gospodarstwa w Strzałkach (woj. łódzkie). Rolnik uprawia kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę, zboża ozime, jęczmień jary, owies, mieszanki zbożowe jare i lucernę.

Nawożenie pszenicy azotem – W. Szczepaniak
Jednym z podstawowych warunków, który musimy spełnić, chcąc zrealizować potencjał plonotwórczy roślin, w tym pszenicy ozimej, jest opracowanie właściwej strategii ich nawożenia. Przystępując do wiosennego nawożenia pszenicy azotem, w pierwszej kolejności trzeba ocenić stan roślin (łanu) po zimie.

Bez produkcji zwierzęcej – S. Rozwód, R. Waligóra
Wielu rolników prowadzi tylko produkcję roślinną z dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów. Jedynym łamaczem monokultury zbożowej jest wówczas rzepak ozimy albo rośliny strączkowe. Postanowiliśmy odwiedzić dwa gospodarstwa, w których przyjęto taki kierunek produkcji.

Zalecenia pozimowe i nowości na nowy sezon – R. Waligóra
W trakcie lustracji ozimin rozgorzała dyskusja między biorącymi w niej udział przedstawicielami firm nawozowych, chemicznych i nasiennych na temat wiosennych zaleceń i proponowanych nowości produktowych.

Zboża i rzepak dopisały, kukurydza zawiodła – R. Waligóra
W ubiegłym roku w wielu rejonach kraju rozkład opadów sprzyjał uzyskiwaniu rekordowych plonów rzepaku i zbóż, natomiast dotkliwa susza, która wystąpiła latem, w bardzo dużym stopniu ograniczyła plony kukurydzy.

Rzepak zamiast kukurydzy – R. Waligóra
Grzegorz Fechner z Więckowic (woj. wielkopolskie) prowadzi produkcję roślinną na powierzchni 100 ha gleb od III do VI klasy z dominacją lżejszych. Do niedawna główną rośliną w gospodarstwie była kukurydza ziarnowa, ale od 2–3 lat stopniowo zwiększane są zasiewy rzepaku ozimego. Rolnik upatruje w im roślinę konkurującą pod względem opłacalności z kukurydzą.

Odchwaszczanie strączkowych – A. Paradowski
Program zwalczania chwastów w roślinach strączkowych ciągle należy do najsłabiej opracowanych. Od lat obserwuje się wycofywanie z tych upraw kolejnych substancji czynnych, które nie są zastępowane nowymi.

Jak specjaliści uprawiają ziemniaki jadalne – S. Rozwód
Jan Kobiela, który wraz z żoną Anną prowadzi 50-hektarowe gospodarstwo w Smaszkowie (woj. łódzke), od wielu lat specjalizuje się w produkcji ziemniaka jadalnego. Każdego roku obsadza nim 20–25 ha.

Nowości na nowy sezon – B. Szyndel
Firma Bayer CropScience wprowadza w 2015 r. kilka nowości w zakresie ochrony upraw rolniczych i sadowniczych oraz nasiennictwa.

Buraki bez chwastów – A. Paradowski
Producenci środków do odchwaszczania buraków cukrowych najczęściej proponują trzykrotny nalistny zabieg takim samym zestawem herbicydów. Z ich punktu widzenia to najłatwiejsze i korzystne rozwiązanie. Rolnicy jednak w trakcie wegetacji obserwują zmieniający się skład zachwaszczenia.

Uprawa w jednym przejeździe – M. Gaworski
Kluczową zaletą agregatów uprawowych jest możliwość wykonania uprawy gleby w jednym przejeździe. Dzięki temu ogranicza się liczbę kolein, ugniatanie gleby, oszczędza czas i zużycie paliwa.

Siewniki punktowe do buraków – M. Gaworski
Wyrównane wschody buraków, warunkujące prawidłowy rozwój i dojrzewanie plantacji, stanowią wypadkową wielu czynników, wśród których istotne miejsce zajmuje dokładne umieszczenie nasion pod powierzchnią gleby. To odpowiedzialne zadanie są w stanie spełnić jedynie wysokiej klasy siewniki punktowe.

Krajowe opryskiwacze przyczepiane – J. Przyrowski
Wiosna coraz bliżej, a wraz z nią pora ochronnych oprysków upraw polowych. Przedstawiamy ofertę wybranych krajowych producentów opryskiwaczy przyczepianych.

Opryskiwacze w ocenie użytkowników – S. Rozwód
Prawdziwą weryfikację właściwości sprzętu daje bezstronna ocena jego użytkowników. U progu nowego sezonu poprosiliśmy dwóch rolników o opinię na temat użytkowanych przez nich opryskiwaczy.

Paryskie nowości Amazone – J. Przyrowski
W połowie stycznia br. firma Amazone zorganizowała w Osnabruck w Niemczech prasowy pokaz nowych produktów, które zostaną pokazane na lutowej wystawie SIMA 2015 w Paryżu.

Z wizytą w firmie Bogballe – J. Przyrowski
W styczniu br. grupa polskich dziennikarzy prasy rolniczej gościła w Danii, gdzie na zaproszenie firmy Bogballe, czołowego europejskiego producenta rozsiewaczy nawozów, zwiedziła fabrykę maszyn tej marki.

Volkswagen Touareg – Z. Podbielski
Zaliczany do najdroższych modeli Volkswagena Touareg ma największe zdolności do poruszania się po drogach nieutwardzonych. Na rynku jest obecny od 2002 r.

Zasiłek macierzyński dla rolników – E. Jaworska-Spicak

Kapusta nie tylko do bigosu – R. Chojnacka
Kiszona kapusta to nasz narodowy przysmak. Tworzy idealny duet z mięsem, może być też bazą wielu smacznych dań bezmięsnych.