agro032015

Agrotechnika 03/2015

Opis produktu

W numerze 3/2015
Będzie nadzwyczajne wsparcie dla producentów wieprzowiny i mleka – Cz. Siekierski
W ostatnim czasie polscy i europejscy rolnicy zmagają się z trudnościami na wielu rynkach rolnych. Szczególnie poważna jest sytuacja na rynku wieprzowiny i mleka.

Tylko mieszańce – T. Michalski
Charakterystyczną cechą kukurydzy, wyróżniającą ją spośród innych roślin uprawnych, jest obecność w ofercie firm nasiennych wyłącznie odmian mieszańcowych. Pierwsze odmiany mieszańcowe weszły do uprawy w Polsce pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, a po kilku latach zaczęły już dominować na rynku.

Wyniki PDOiR kukurydzy – W. Janiak
Obiektywnym sposobem sprawdzenia wartości zarejestrowanych odmian kukurydzy jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych i rolniczych (PDOiR) zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych na terenie kraju.

Próba zmian systemu rejestracji odmian – R. Waligóra
Niedawno została odrzucona próba zmian w systemie rejestracji odmian w krajach Unii Europejskiej, ale można się spodziewać, że nastąpią kolejne. Proponowane zmiany polegałaby m.in. na tym, że rejestracja odmian nie odbywałaby się jak dotychczas w dowolnym kraju Unii, tylko w kilku przez nią autoryzowanych i byłaby opłacana przez hodowców.

Dolistne dokarmianie pszenicy ozimej – W. Szczepaniak
Prawidłowa strategia nawożenia pszenicy ozimej, podobnie jak innych roślin uprawnych, nie powinna opierać się tylko na doglebowym stosowaniu nawozów. Równie ważne jest dokarmianie roślin przez liście.

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych – A. Paradowski
Podczas zbliżającej się wiosny tylko nieliczni plantatorzy unikną konieczności wykonania zabiegów wiosennych. Natomiast ci, którzy będą musieli je wykonać, nie zawsze będą mogli je nazwać korekcyjnymi.

Zapobieganie wyleganiu – A. Paradowski
Wyleganie zbóż to załamywanie się ich u podstawy źdźbła lub w najniżej położonych międzywęźlach. Wynika ono ze słabej wytrzymałości systemu korzeniowego i źdźbeł, które nie są wstanie oprzeć się intensywnym opadom oraz naporowi wiejących wiatrów.

Pierwszy zabieg w zbożach – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka
Zabieg T1 w ochronie zbóż ozimych odgrywa pierwszorzędną rolę – powinien skutecznie zlikwidować występujące zagrożenie. Dlatego należy go wykonać bezbłędnie i we właściwym terminie.

Wnioski po minionym sezonie – R. Waligóra
Chcąc sprawdzić, jakie wnioski po ubiegłorocznym sezonie nasuwają się rolnikom, udaliśmy się do Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Świerkówki, gdzie głównie są uprawiane zboża, rzepak i kukurydza.

Nasza ocena przezimowania – R. Waligóra
Pod koniec lutego nasza redakcja zorganizowała w Bugaju i Rogalinie (woj. wielkopolskie) spotkanie polowe, mające na celu ocenę kondycji zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

Odmiana i ochrona podstawą plonu – R. Waligóra
Dla wielu rolników plony pszenicy ozimej na poziomie 10 t/ha są nierealne. Są jednak i tacy, jak Dawid Nowak z Gogolinka (woj. kujawsko-pomorskie), którzy uzyskują takie zbiory, ale muszą temu sprzyjać gleba i pogoda, dodatkowo wsparte pasją i doświadczeniem.

Wykorzystać potencjał zbóż jarych – S. Rozwód
O zasadach agrotechniki, których stosowanie zapewnia uzyskanie wyrównanych wschodów i wysokiego plonu ziarna zbóż jarych, rozmawiamy z Bronisławem Węglewskim, wójtem gminy Buczek (woj. łódzkie).

Choroby strączkowych i ich zwalczanie – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka
Zwalczanie w uprawach roślin strączkowych sprawców chorób, chwastów i szkodników jest trudne z powodu braku chemicznych środków ochrony do zaprawiania nasion i opryskiwania w czasie wegetacji roślin oraz znikomej liczby zarejestrowanych preparatów grzybobójczych.

Kukurydza w monkulturze – R. Waligóra
Składając wizytę w gospodarstwie Bogusława Waliszki z Zalasewa (woj. wielkopolskie), chcieliśmy dowiedzieć się, jakie można uzyskać plony kukurydzy uprawianej w monokulturze w korzystnych warunkach klimatyczno-glebowych.

Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? – S. Rozwód
Kiszonka z pociętej masy kukurydzy jest podstawową i najbardziej wartościową paszą objętościową dla przeżuwaczy. Zdaniem wielu rolników i hodowców bydła, wysoki potencjał plonotwórczy kukurydzy rekompensuje nakłady poniesione na produkcje kiszonki.

Wczesnowiosenna ochrona rzepaku – E. Jajor
Przełom lutego i marca to czas, w którym należałoby już rozważyć i zaplanować wykonanie ewentualnych zabiegów ochrony roślin w rzepaku ozimym. Jak tylko będzie to możliwe, warto dokładnie zlustrować plantacje, a następnie czynność tę regularnie powtarzać.

O uprawie ziemniaków jadalnych – S. Rozwód
Obecne trendy rynkowe o wiele bardziej wpływają na opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych niż trudny do przewidzenia w naszej szerokości geograficznej czynnik pogody.

Obornik dobrze zagospodarowany – R. Waligóra
W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęca gatunki roślin dobierane się z uwzględnieniem możliwości zagospodarowania obornika czy gnojowicy jesienią i wiosną. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to w rzeczywistości funkcjonuje i jakie przynosi plony.

Syngenta umacnia pozycję – R. Waligóra
Pozycja Syngenty w Polsce, sytuacja w branży środków ochrony roślin i nowe produkty to główne tematy zorganizowanej w Warszawie lutowej konferencji prasowej.

Konferencje, szkolenia, spotkania – R. Waligóra
Przełom stycznia i lutego to okres obfitujący w różnego rodzaju konferencje, szkolenia i spotkania, na których firmy chemiczne prezentują nowosci oraz różne sposoby ochrony.

Przed kolejnym Agrotechem – J. Przyrowski
Na największych halowych targach rolniczych w Polsce ponad 600 wystawców z kilkunastu krajów na blisko 60 tysiącach metrów kwadratowych zaprezentuje sprzęt niezbędny w każdym gospodarstwie rolnym.

Paryska nowość firmy Horsch – J. Przyrowski
Nowością firmy Horsch, zaprezentowaną na tegorocznych targach SIMA w Paryżu, była brona wirnikowa Kredo zintegrowana z zawieszanym siewnikiem pneumatycznym Express KR.

Rozsiewacz na podwoziu – K. Grzeszczyk
Skutecznym sposobem na obniżenie kosztów produkcji roślinnej może się pochwalić Wojciech Lewandowski ze Skrzetuszewo w woj. wielkopolskim. Od trzech lat wykorzystuje rozsiewacz nawozów zamontowany na specjalnym podwoziu.

Niezastąpiony pomcnik w gospodarstwie – K. Grzeszczyk
Nieprodukowany od 28 lat Ursus C-330, nadal jest bardzo popularny w wielu gospodarstwach ze względu na prostą budowę niezawodność działania, łatwość naprawy oraz modernizacji w szerokim tego słowa znaczeniu.

Kompaktowy i zwrotny – K. Grzeszczyk
Kontynuując tematykę opinii użytkowników o ciągnikach rolniczych, tym razem wzięliśmy pod lupę traktor Massey Ferguson 3625. Od 5 lat taki ciągnik wykorzystuje Bartłomiej Kuster w swoim gospodarstwie o powierzchni 40 ha, które prowadzi w Witkówku w woj. wielkopolskim.

Używane bliźniaki – K. Grzeszczyk
Nowy zestaw kół bliźniaczych do ciągnika rolniczego do tanich nie należy, ale alternatywą zawsze jest sprzęt używany. Przedstawiamy kilka ofert rynkowych znalezionych na różnych portalach aukcyjnych.

Ładowacze do Ursusa C-360 – K. Grzeszczyk
Każdy ciągnik rolniczy można wyposażyć w ładowacz czołowy, który dzięki wymiennemu osprzętowi może być wykorzystywany w szerokim zakresie prac transportowo-przeładunkowych. Sprawdziliśmy ofertę rynkową ładowaczy oferowanych do Ursusa C-360.

Narzędzia do pielęgnacji łąk – K. Grzeszczyk
Przed ruszeniem wegetacji trwałe użytki zielone wymagają wykonana określonych zabiegów pielęgnacyjnych. Przedstawiamy wybraną ofertę rynkową sprzętu, który został do tych zadań stworzony.

Sprzęt na przedni TUZ – K. Grzeszczyk
Wiosna za pasem, a wraz z nią ruszy sezon intensywnych prac polowych związanych m.in. z orką i przygotowaniem gleby pod przyszłe zasiewy. Przejrzeliśmy ofertę sprzętu, który może być agregatowany na przednim TUZ ciągnika.

Arena Agro Ostróda 2015 – J. Przyrowski
Kalendarz krajowych imprez wystawienniczych z zakresu techniki rolniczej wzbogacił się w tym roku o nową atrakcyjną pozycję. W dniach 14–15 lutego odbyła się w Ostródzie pierwsza edycja wystawy Arena Agro.

Ciekawostki z Fermy – K. Grzeszczyk
W zróżnicowanej asortymentowo ekspozycji XV Międzynarodowych Targów Ferma Bydła i XVIII Międzynarodowych Targów Ferma Świń w Łodzi znalazły się maszyny i urządzenia, bez których nie da się efektywnie prowadzić gospodarstwa specjalizującego się w produkcji zwierzęcej.

Ford Fokus – Z. Podbielski

Zasiłek pogrzebowy po zmianach – E. Jaworska-Spicak
Od 1 marca 2015 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące nabycia praw do zasiłku pogrzebowego dla rolników.

Z myślą o świętach – R. Chojnacka
Obecnie na świątecznych stołach dominują wyroby gotowe. Wróćmy jednak choć na chwilę do dawnych zwyczajów i przyrządźmy specjały, które będą poważną konkurencją dla najlepszych tego rodzaju produktów spotykanych na półkach sklepowych.