agro_10_okladka_1
Agrotechnika

Agrotechnika 10/2017

Opis produktu

W numerze 10/2017

Zmiany w rejestrze środków ochrony roślin – A. Czarnocka

Wywiad miesiąca – Priorytety na starcie
O nowej instytucji, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, i o swoich planach dotyczących jej funkcjonowania mówi dyrektor generalny KOWR, Witold Strobel.

Opóźnione zbiory kukurydzy – T. Michalski
O ile przesunięcie terminu zbioru na kiszonkę na drugą połowę września nie zagraża zbytnio realizacji zbioru kukurydzy kiszonkowej i procesu zakiszania, o tyle znacznie więcej problemów będą mieli rolnicy zbierający kukurydzę na ziarno. Deszczowy wrzesień i opóźnienie dojrzewania kukurydz powoduje, że końcowy etap dojrzewania przypadnie na początek, a nawet połowę października.

Plony rzepaku rozczarowały – J. Broniarz
Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że zbiory rzepaku ozimego były opóźnione, a plony niższe od wcześniej prognozowanych. Również jakość zebranych nasion okazała się gorsza niż w ostatnich latach.

Po trudnych żniwach – T. Sakowicz
Tegoroczne żniwa przejdą do historii jako jedne z najtrudniejszych. Za sprawą częstych i ulewnych deszczy jeszcze w połowie września nie wszędzie udało się zebrać plony.

Wstępna ocena plonowania zbóż – A. Najewski
Wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) nie są jeszcze pełne i ostateczne. Na podstawie dotychczas opracowanych danych można jednak stwierdzić, że plony zbóż ozimych w 2017 roku ogólnie są wyższe niż w 2016 roku.

Późne siewy, tegoroczna konieczność – S. Switek
Wielu rolników nie będzie mogła wysiać zbóż ozimych w optymalnym terminie. Przed nimi podjęcie decyzji: spóźnić się, ale wysiać jesienią, czy czekać z pracami do wiosny. Ubiegły rok był sprzyjający dla późnych ozimin, ale czy tak samo będzie i w tym sezonie?

Późnojesienna uprawa – P. Kardasz
Jesienią po zakończeniu zbiorów roślin późno schodzących rolnicy zastanawiają się nad strategią uprawy pola. Są zwolennicy pełnego zestawu uprawy jesiennej, inni wolą zaczekać do wiosny lub decydują się na wykonanie zabiegów uproszczonych.

Pszenice do późnego siewu – J. Szarzyńska
Optymalny termin siewu pszenicy daje największe szanse na powodzenie uprawy. Jednak duży udział zbóż w strukturze zasiewów często powoduje brak dobrych przedplonów pod pszenicę i w ostatnich latach coraz powszechniej uprawia się ją po przedplonach późno schodzących z pola, takich jak burak cukrowy czy kukurydza.

Późne odchwaszczanie zbóż – A. Paradowski
Późne odchwaszczanie zbóż może odbywać się, jeżeli: zaplanowano termin takiego zabiegu, warunki pogodowe uniemożliwiły wcześniejsze jego wykonanie, dobrano niewłaściwy preparat lub taki, który z bliżej nieokreślonych przyczyn nie zadziałał skutecznie i konieczne jest powtórzenie zabiegu.

Plonotwórcze znaczenie składników pokarmowych – W. Szczepaniak
Aby rośliny uprawne mogły wykorzystać swój potencjał plonotwórczy, potrzebują bezwzględnego pokrycia zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.

Czy uprawa soi opłaca się? – P. Kardasz
W warunkach polskich soja jest rośliną o dużych wymaganiach pod względem uprawy, tym niemniej zyskuje coraz więcej zwolenników. Głównym tego powodem są jej walory żywieniowe, a także możliwość wzbogacania stanowiska w materię organiczną.

Ziemniaczane świętowanie – B. Szyndel
Z ziemi łódzkiej, na której ziemniaki są uprawiane z dużymi sukcesami i tradycjami, pochodzi 20% krajowej produkcji. Nic więc dziwnego, że w ramach XXIV Krajowych Dni Ziemniaka w ostatni weekend sierpnia do Kalinowej w gm. Błaszki licznie przybyli obecni i przyszli producenci tego gatunku po przepisy na nowoczesną i udaną uprawę.

O kukurydzy w Szepietowie – B. Szyndel
Kukurydza jako jedna z najważniejszych roślin paszowych wykorzystywanych w żywieniu bydła, na stałe wpisała się w strukturę zasiewów podlaskich pól. Wrześniowe spotkania w Szepietowie są dla jej producentów okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu uprawy i wykorzystania tej rośliny.

Dni Pola w Winnej Górze – P. Kardasz
„Spotkanie z technologią upraw soi, kukurydzy oraz buraka cukrowego”, pod takim hasłem odbyły się Dni Pola w Polowej Stacji Doświadczalnej oraz Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Winnej Górze.

Srebrny jubileusz BASF Polska – B.Szyndel
Firma BASF, w ramach świętowania 25-lecia obecności w Polsce, zorganizowała w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie konferencję prasową. Podczas spotkania kierownictwo firmy podsumowało dotychczasową działalność i przedstawiło założenia na przyszłość.

AGRO SHOW 2017 – J. Przyrowski
19 edycja AGRO SHOW, największej w Europie plenerowej wystawy rolniczej, zgromadziła na 15 ha powierzchni wystawienniczej 800 wystawców, w tym ponad 100 z zagranicy.

Hedery do zbioru kukurydzy – P. Grudnik
Powszechnie stosowaną metodą zbioru kukurydzy na ziarno jest zbiór i omłot kolb kukurydzy bezpośrednio na polu kombajnami zbożowymi, w których klasyczne zespoły żniwne zastępuje się przystawkami do obrywania kolb.

Beczki z dodatkami – G. Borkowski
Wozy asenizacyjne to obecnie dość skomplikowane maszyny o wielu możliwościach konfiguracji. Wybór wozu asenizacyjnego z reguły zaczyna się od określenia wielkości zbiornika. Należy jednak zastanowić się także nad wieloma innymi elementami, m.in. nad rodzajem układu jezdnego.

Zebrać szybko i bez strat – M. Gaworski
Zebranie dużej masy korzeni buraków w relatywnie krótkim sezonie nie byłoby możliwe bez nowoczesnych maszyn o wysokiej wydajności. Takimi maszynami są wielorzędowe, samojezdne kombajny do jednoetapowego zbioru.

Warsztaty polowe Deutz-Fahr – J. Przyrowski
Pod koniec sierpnia firma SDF zorganizowała w miejscowości Staw k. Gąbina warsztaty polowe, w trakcie których dziennikarze prasy rolniczej mogli przetestować ciągniki Deutz-Fahr Agrotron serii 6 T4f, 7 T4f i 9 T4f.

Wielkie kopanie w Kalinowej – J. Przyrowski
W ostatni weekend sierpnia w trakcie XXIV Krajowych Dni Ziemniaka w Kalinowej gm. Błaszki odbyły się największe w historii Polski manewry zbioru ziemniaków. W pokazach przeprowadzonych na polach Hodowli Roślin Kalinowa wzięły udział kombajny ziemniaczane renomowanych producentów europejskich: Grimme, AVR i ROPA.

Europejski Demo Tour Valtry – J. Przyrowski
W pierwszej połowie września w sześciu lokalizacjach na terenie całego kraju odbył się cykl pokazów polowych ciągników Valtra w ramach Europejskiego Demo Tour tej marki. Uczestniczyły w nich ciągniki serii A, N, T i S czwartej generacji.

Opel Astra – Z. Podbielski
Rolnicy pytają, ekspert odpowiada – E. Jaworska-Spicak
Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska
Wypieki z jabłkami – R.Chojnacka