agro_10_2018_okladka_i
Agrotechnika

Agrotechnika 10/2018

Opis produktu

W numerze 10/2018

Zmiany w rejestrze środków ochrony roślin – A. Czarnocka

KRUS ma swój sztandar – B. Szyndel

30 sierpnia 2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Wstępna ocena plonowania zbóż – A. Najewski

Wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) nie są jeszcze pełne i ostateczne. Na podstawie dotychczas opracowanych danych można stwierdzić, że plony zbóż w 2018 r. są generalnie niższe niż w  2017.

Odmiany pszenic do późnego siewu – A. Najewski

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU przeprowadziło serię doświadczeń specjalnych z opóźnionym terminem siewu pszenicy.

Późne zabiegi w pszenicy – A. Paradowski

W ochronie zbóż przed zachwaszczeniem należy odróżnić zabiegi późne od spóźnionych. Zagadnienie to najczęściej wiąże się z uprawą pszenicy ozimej, która ze względów agrotechnicznych siana jest najpóźniej.

Trudny sezon dla rzepaku za nami – J. Broniarz

Miniony sezon wegetacyjny 2017/2018 okazał się ponownie bardzo trudny do uprawy rzepaku ozimego. W okresie siewu i jesiennego wzrostu roślin odnotowano nadmiar opadów, wiosną duży ich deficyt.

Nawożenie buraków cukrowych magnezem – W. Szczepaniak

Prawidłowe nawożenie buraków polega na pokryciu ich zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, w tym również na magnez, który bierze udział w fotosyntezie i transporcie asymilatów i późniejszych ich przemianach.

Wyjątkowo słabe żniwa w lubuskim – T. Sakowicz

Ten rok był bardzo nieudany dla większości rolników w kraju. Jednym z rejonów, który najbardziej ucierpiał, jest województwo lubuskie. Takiej suszy, jaka tam wystąpiła, nie pamiętają najstarsi rolnicy.

LKS – dobra pasza dla bydła i macior – T. Michalski

Uprawa kukurydzy umożliwia uzyskanie pasz gospodarskich o różnej wydajności, wartości paszowej i przydatności dla żywienia zwierząt. Paszą objętościową o wyższej koncentracji

energii jest kiszonka LKS, sporządzana z kolb kukurydzy z liśćmi okrywowymi.

Podlaskie święto kukurydzy – J. Przyrowski

Podlaski Dzień Kukurydzy na trwale wpisał się do kalendarza corocznych spotkań producentów kukurydzy z Podlasia z ekspertami z zakresu nasiennictwa, hodowli i uprawy tej rośliny.

Różnorodny płodozmian – P. Kardasz

Pogoda w tym sezonie wegetacyjnym nie rozpieszczała rolników w całej Polsce. Paweł Kwacz, który prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi Pałczyn w województwie wielkopolskim, również borykał się ze skutkami suszy.

O soi w Szelejewie – S. Świtek

Pod koniec sierpnia br. w Zakładzie Hodowli Roślin Danko w wielkopolskim Szelejewie odbył się Dzień Soi, podczas którego eksperci dzielili się z rolnikami wiedzą dotyczącą jej uprawy.

Nawozy naturalne chronią żyzność gleb – D. Pikuła

Stosowanie nawozów naturalnych wpływa na zawartość materii organicznej w glebie, co ma decydujący wpływ na jej żyzność.

Nawozy naturalne na łąki i pastwiska – P. Domański

Wszystkie nawozy naturalne mają wartość zasilającą w większość składników pokarmowych równą nawozom mineralnym oraz zawierają wiele mikroelementów.

Uprawa zależy od rodzaju gleby – P. Kardasz

Potencjał każdego gospodarstwa w dużej mierze jest uzależniony od rodzaju gleb wchodzących w jego skład. Jednak niezależnie od rodzaju gleby trzeba pamiętać o dobrej i profesjonalnej uprawie. Prawidłowo wykonana zapewni maksymalne wykorzystanie potencjału gleby i rośliny.

Finałowa gala Konkursu BGR – B. Szyndel

21 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show W Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Na finałowej gali wręczono nagrody i dyplomy właścicielom najbezpieczniejszych gospodarstw.

Kukurydza na drobno – G. Borkowski

Sieczkarnie ciągnikowe do kukurydzy umożliwiają w jednym przejeździe zebranie plonu z jednego do czterech rzędów. Czy mogą być alternatywą dla maszyn samojezdnych?

Po zbiorze kukurydzy – M. Gaworski

Po zbiorze kukurydzy na ziarno pozostają do rozwiązania dwie kwestie: uprawy pola i zagospodarowania masy ziarna. Każde z tych zadań wymaga odpowiedniego podejścia i sprzętu.

Ciągniki do ciężkich prac polowych – P. Grudnik

Dobór ciągnika do ciężkich prac polowych powinien uwzględniać kryteria techniczne, eksploatacyjne i agrotechniczne.

Wydajne maszyny marki Horsch – JP

W kilkunastu wielkoobszarowych gospodarstwach na terenie całego kraju odbyły się pokazy dwóch bardzo wydajnych maszyn marki Horsch – agregatu do uprawy gleby Cruiser 12 XL o szerokości roboczej 12 m oraz siewnik Serto 12 SC o takiej samej szerokości.

Dziennikarskie testy Deutz-Fahr – J. Przyrowski

W zorganizowanych na początku września manewrach polowych firma SDF Polska umożliwiła dziennikarzom prasy rolniczej osobiste przetestowanie kombajnów i ciągników marki Deutz- Fahr.

20 lat w Polsce, 190 na świecie – J. Przyrowski

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia działalności w Polsce firmy Kuhn Maszyny Rolnicze, połączona z obchodami przypadającego w tym rok 190-lecia istnienia marki Kuhn.

Rynek ciągników ze spadkiem po żniwach – B.Sz

Sierpień zakończył się rejestracją 690 nowych ciągników rolniczych. To o 15% mniej niż w lipcu. Sprzedaż była również niższa o 12% od ubiegłorocznej – informuje monitorująca rynek rolniczy agencja Martin&Jacob.

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Rozmaitości z bakłażana – R. Chojnacka