agro_11_okladka
Agrotechnika

Agrotechnika 11/2017

Opis produktu

W numerze 11/2017
Informacje rynkowe – A. Bąk

Zmiany w rejestrze środków ochrony roślin – A. Czarnocka


Dobra koniunktura dziś, a jutro… – J. Szaciłło

O opłacalności i perspektywach produkcji zbóż mówi prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Słodko-gorzka kampania – A. Różańska
Wprowadzone w tym roku nowe przepisy obowiązujące w branży cukrowniczej diametralnie zmieniły sytuację na rynku. W wyniku reformy wzmocniona została dominująca pozycja producentów cukru, a siła przetargowa plantatorów znacząco osłabiona.

Regulacja odczynu gleby na użytkach zielonych – W. Szczepaniak
Regulację odczynu gleb na użytkach zielonych trzeba prowadzić tak,  aby zapewnić warunki do wzrostu gatunków typowych dla siedliska. Podstawowym wskaźnikiem optymalnego odczynu gleby jest stabilny wzrost dominującego gatunku w runi łąki lub pastwiska.

Na paszę, międzyplon i do biogazowi – E. Stuczyńska
Zaliczana do rodziny wiechlinowatych życica wielokwiatowa, zwana także rajgrasem włoskim, jest trawą wysoką, uprawianą na paszę, jako międzyplon i wsad do biogazowi.

Ziemniaki wydały dobry plon, ale … – M. Kardasz
W opinii wielu rolników tegoroczna aura nie była korzystna dla ziemniaków. Obfite opady w zachodniej części kraju, spowodowały miejscowe podtopienia plantacji. Tak było i w gospodarstwie Henryka Waligóry z Brzezia. Mimo satysfakcjonującego plonu, nie wiadomo, czy bulwy uda się dłużej przetrzymać w przechowalni.

Utrudnione zbiory i siewy – T. Sakowicz
Tegoroczna jesień jest wyjątkowo wilgotna. Opady, które wcześniej przeszkadzały przy zbiorze plonów, teraz utrudniają wykonanie zasiewów. Jak w takich warunkach radzą sobie rolnicy?

Wyczyńca coraz więcej – A. Paradowski
Typowym chwastem zbóż ozimych jest miotła zbożowa. Obecnie coraz bardziej popularny staje się kolejny chwast jednoliścienny, wyczyniec polny. Wielkość powodowanych przez oba chwasty strat jest porównywalna, a ich progi szkodliwości zbliżone.

Ocena stanu ozimin – P. Kardasz
Połowa października to dobry czas, aby ocenić stan ozimin. Odpowiednio przeprowadzona lustracja pomoże podjąć decyzję, jaką ochronę zastosować jesienią, nim nastanie zima.

Intermag stawia na badania i rozwój – B. Szyndel
Polska firma INTERMAG jest obecna na rynku środków dla rolnictwa od 1988 roku. Przez te trzy dekady nieustannie się rozwija i wprowadza na rynek nowe, zaawansowane technologicznie produkty. Nie inaczej będzie w nadchodzącym sezonie.

Dżdżownice – darmowi pracownicy – A. Zych
Dżdżownice są niejako darmowymi pracownikami, działającymi na korzyść rolnika. Drążąc kanaliki, spulchniają glebę, dzięki czemu zapewniają w jej wnętrzu więcej powietrza dostępnego dla roślin. Dlatego należy zrobić wszystko, aby zapewnić im optymalne warunki do rozwoju.

Przepis na kukurydzę – P. Kardasz
Ważnym elementem uprawy kukurydzy jest odpowiedni termin siewu oraz zastosowana technologia uprawy. Dlatego do uprawy tej rośliny trzeba się dobrze przygotować.

Mokra kukurydza w Skrzelewie – B. Szyndel
Do Skrzelewa k. Teresina na organizowany corocznie Dzień Kukurydzy licznie przybyli producenci tej rośliny poszukujący nowych rozwiązań w jej uprawie i informacji o odmianach tam prezentowanych.

Zarządzanie gospodarstwem rodem z Anglii – S. Świtek
Rozmowa z Lawrencem Thomsonem, prezesem KST Konsulting Sp. z o.o. zajmującej się od 2004 roku usługami zarządzania gospodarstwem oraz prywatnym doradztwem rolniczym w Polsce.

Najbezpieczniejsze gospodarstwa 2017 – B. Szyndel
Podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Na finałowej gali wręczono nagrody i dyplomy właścicielom najbezpieczniejszych gospodarstw.

Nowe ciągniki w Bednarach – J. Przyrowski
Nowe modele ciągników, które wchodzą lub w najbliższym czasie wejdą na krajowy rynek maszyn rolniczych, zaprezentowały na AGRO SHOW w Bednarach firmy John Deere, Massey Ferguson, Valtra i Korbanek.

Nowości maszynowe AGRO SHOW 2017 – J. Przyrowski
Nienajlepsza dla producentów maszyn rolniczych sytuacja rynkowa nie wpływa na ograniczenie asortymentu oferowanych środków mechanizacji. Dowiodła tego wrześniowa wystawa AGRO SHOW w Bednarach, na której nie zabrakło nowości przewidzianych do wprowadzenia na rynek w najbliższym sezonie agrotechnicznym.

Do zbioru roślin energetycznych – M. Gaworski
Jednym z kluczowych ogniw w technologii produkcji roślin energetycznych jest zbiór biomasy. Znaczne zróżnicowanie gatunków tych roślin wymaga indywidualnego podejścia do ich zbioru. Dotyczy to zwłaszcza roślin drzewiastych, głównie ze względu na wysokie, zmienne opory ścinania pędów.

Pasza na stół – G. Borkowski
Trzej polscy producenci wozów paszowych, Metal-Fach, Metaltech i Pronar, zgodnie ze światowymi trendami wyspecjalizowali się w urządzeniach z pionowymi ślimakami. Ich oferta praktycznie jest w stanie zaspokoić cały rynek.

Dzień Prasowy Horsch – J. Przyrowski
Swoje nowości produktowe, które znajdą się na tegorocznej wystawie „Agritechnica” w Hanowerze, zaprezentowała firma Horsch na specjalnie w tym celu zorganizowanej w swojej siedzibie w bawarskiej miejscowości Sitzenchof  międzynarodowej konferencji prasowej.

Premiera innowacyjnej maszyny New Holland – J. Przyrowski
Pod koniec drugiej dekady września br. na terenie gospodarstwa należącego do Hodowli Roślin Strzelce odbył się premierowy pokaz zbioru kukurydzy na kiszonkę samojezdną sieczkarnią New Holland FR 550.

Zadbaj o ciągnik przed zimą – P. Grudnik
Posezonowy przegląd ciągnika umożliwia określenie jego stanu technicznego, a właściwa konserwacja na okres przestoju zimowego zapewnia bezawaryjne użytkowanie w kolejnym sezonie.

Suzuki Ignis – Z. Podbielski

Rolnicy pytają, ekspert odpowiada – E. Jaworska-Spicak

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Na chłodniejsze dni – R. Chojnacka