agrotechnika_2017_1

Agrotechnika 1/2017

Opis produktu

W numerze 1/2017

Odmiany ziarnowe w badaniach – K. Piecuch
Odmiany kukurydzy w systemie porejestrowych doświadczeń odmianowych ocenia się pod względem przydatności w dwóch kierunkach użytkowania – na ziarno i na kiszonkę. W tym numerze omawiamy wyniki PDO kukurydzy na ziarno.

Nowa dwunastka na ziarno – K. Piecuch
W doświadczeniach odmianowych lat 2014–2015 wystarczającą plenność i wczesność uzasadniającą zarejestrowanie wykazało 27 nowych odmian, 12 spośród nich to odmiany ziarnowe.

Pszenica jara w PDO – A. Popek
Coraz większa liczba odmian pszenicy jarej, zarówno krajowych jak i zagranicznych, utrudnia optymalny ich wybór. W 2016 roku w ramach badań PDO w COBORU testowano 21 odmian pszenicy jarej w 56 punktach doświadczalnych rozlokowanych na terenie całego kraju.

Odmiany buraka cukrowego w PDO – W. Janiak
W 2016 roku doświadczenia założone były w 11 miejscowościach, w głównych rejonach uprawy buraka. Do badań wytypowano 18 odmian, w tym 10 z tegorocznej rejestracji.

Nowe odmiany buraka – W. Janiak
Na podstawie pozytywnych wyników doświadczeń rejestrowych w latach 2014 i 2015, w styczniu 2016 r. do krajowego rejestru wpisano 14 nowych odmian buraka cukrowego, pochodzących z ośmiu firm hodowlano-nasiennych. Wszystkie nowo zarejestrowane odmiany są typu diploidalnego.

Odmiany traw pastewnych – E. Stuczyńska
O dużym znaczeniu traw w bilansie paszowym świadczy powierzchnia upraw, wskazująca na szerokie ich wykorzystanie. Łąki i pastwiska stanowią 21,3% ogółu użytków rolnych.

Groch lubi zboża – P. Kardasz
Rośliną, którą warto, a nawet trzeba uprawiać po zbożach, tak ozimych, jak i jarych, jest groch. Często traktuje się go jako bardzo dobry przerywnik dla zbożowego płodozmianu, z którym cały czas mamy do czynienia w Polsce.

Rzepak przed zimą – W. Szczepaniak
Rzepak ozimy fundament pod przyszły plon powinien zbudować już w okresie jesiennym. Ważny jest zarówno rozwój morfologiczny roślin, jak i ich odżywienie. Dlatego warto przed zima ocenić stan plantacji pod kątem stopnia rozwoju roślin i zawartości składników pokarmowych.

Test przezimowania roślin – P. Kardasz
Zanim ruszy wiosenna wegetacja, warto wykonać ocenę stanu przezimowania rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Prawidłowo wykonana analiza umożliwi określenie stanu roślin. Ułatwi to podjęcie decyzji, co w najbliższym czasie robić na polu i jaką przyjąć strategię, aby plon był wysoki, a straty niewielkie.

Co po wymarzniętych oziminach? – A. Paradowski
Zdecydowana  większość rolników walkę z chwastami w oziminach rozpoczyna jesienią. Uwzględniając ryzyko wymarznięcia upraw, warto przed zastosowaniem określonych substancji chwastobójczych rozpatrzyć ewentualne konsekwencje wynikające z niezamierzonej likwidacji plantacji.

Czy mała produkcja się opłaca? – S. Rozwód
Spadek spożycia stanowi poważny problem dla małych producentów ziemniaków, którzy coraz silniej odczuwają wszelkie zagrożenia płynące z sytuacji rynkowej, a stały wzrost standardów i stawianych im wymagań niepokojąco ogranicza opłacalność prowadzonej produkcji.

Kukurydza w roli głównej – S. Rozwód
W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka absolutnie nie zaskakuje dominujący udział kukurydzy w strukturze zasiewów.

Duża rola gnojowicy – S. Świtek
W 80-hektarowym gospodarstwie rodzinnym Macieja Frąckowiaka z Pęckowa w powiecie szamotulskim duże znaczenie ma możliwość stosowania nawozów organicznych, w tym gnojowicy, pochodzących z prowadzonej produkcji zwierzęcej.

Renesans soczewicy? – T. Sakowicz, R. Idziak
Prawie już zapomniana przez rolników soczewica zaczyna wzbudzać zainteresowanie z powodu różnych dopłat unijnych i zapotrzebowania rynku na jej nasiona, które uzyskują cenę 4–5 zł za kilogram i więcej.

Po raz szósty w Puławach – B. Szyndel
W ramach VI konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, która odbyła się 24 listopada 2016 r. w Puławach, naukowcy, biznesmeni i producenci rolni rozmawiali o przyszłości i wyzwaniach polskiego rolnictwa.

Nowości w ofercie BASF – B. Szyndel
W nadchodzącym sezonie w ofercie firmy BASF pojawią się cztery nowe środki ochrony roślin – trzy do upraw rolniczych i jeden do upraw sadowniczych.

Bayer podsumował miniony rok – B. Szyndel
Podczas grudniowej konferencji prasowej firma Bayer CropScience podsumowała miniony rok i działalność Centrów Doradztwa Technicznego.

Intermag poszerza ofertę – B. Szyndel
Firma Intermag to nie tylko zakłady produkcyjne, ale i własne, nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe umożliwiające prowadzenie zaawansowanych badań nad innowacyjnymi preparatami oraz weryfikację ich skuteczności w praktyce rolniczej.

ESTA Kieserit – jedyny niezastąpiony – J. Przyrowski
Tak brzmi hasło kampanii promującej naturalny, wysoce skoncentrowany i całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz, produkt niemieckiej firmy K+S KALI GmbH.

Nowości CTR 2016 – J. Przyrowski
Wprawdzie technika rolnicza nie była wiodącym punktem programu Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie, tym niemniej w targowej ekspozycji nie zabrakło kilku interesujących nowości.

Jaki ciągnik dla gospodarstwa? – M. Gaworski
Oferta rynkowa ciągników jest tak bogata, że podjęcie decyzji dotyczącej wyposażenia gospodarstwa w konkretny model jest bardzo trudne. Dobierając ciągnik do gospodarstwa, trzeba wziąć pod uwagę korzyści wynikające z wyposażenia w konkretny model pojazdu.

Zanim kupisz ładowacz – G. Borkowski
Przy zakupie ładowacza czołowego należy zwrócić uwagę na kilka elementów, takich jak: właściwe dopasowanie jego parametrów do posiadanego ciągnika, udźwig oraz wysokość podnoszenia.

Kontener na haku – M. Zabost
Hak to podstawowy element konstrukcji kontenerowej przyczepy hakowej, umożliwiający nasadzanie i przechylanie najróżniejszych kontenerów. Transport bazujący na przyczepach hakowych staje się coraz popularniejszy również w rolnictwie.

Usterki podnośnika hydraulicznego – P. Grudnik
W trakcie użytkowania ciągnika mogą powstać usterki podnośnika hydraulicznego, spowodowane zużywaniem się jego części, rozregulowaniem zespołów lub nieprawidłową obsługą. Choć w podnośniku nie brakuje precyzyjnych części, zachowując czystość podczas pracy, można naprawę wykonać we własnym zakresie.

Ford Ranger po modernizacji – Z. Podbielski

Rolnicy pytają, KRUS odpowiada – E. Jaworska-Spicak

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Domowe Fast foody – R. Chojnacka