agro_2_2017
Agrotechnika

Agrotechnika 2/2017

Opis produktu

W numerze 2/2017

Kiszonkowe dobrze plonowały – K. Piecuch
Przed wyborem odmiany kukurydzy do uprawy na kiszonkę warto prześledzić wyniki PDO. Pozwalają one przeanalizować zachowanie się odmian w kolejnych sezonach wegetacyjnych, w różnych rejonach uprawy i porównać między sobą odmiany wysiewane w danym roku.

Nowe odmiany kiszonkowe – K. Piecuch
Na podstawie wyników doświadczeń odmianowych z lat 2014–2015 do krajowego rejestru wpisano 14 odmian kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę i jedną przydatną w obu kierunkach użytkowania – kiszonkowym i ziarnowym.

Przegląd odmian owsa – A. Stroiwąs
Owies jest jednym z głównych składników mieszanek zbożowych. Spełnia ważną rolę fitosanitarną w płodozmianie z dużym udziałem zbóż, przekraczającym 70%. Dobrze znosi uprawę po zbożach, a sam jest dobrym dla nich przedplonem. Krajowy Rejestr obejmuje obecnie 30 odmiany owsa, w tym 25 odmian owsa zwyczajnego i 5 nagiego.

Pszenżyto jare – kryteria doboru – A. Najewski
Krajowy rejestr obejmuje obecnie 12 odmian pszenżyta jarego. Wszystkie pochodzą z hodowli krajowych – Hodowli Roślin Strzelce Grupa IHAR i DANKO Hodowli Roślin.

Niższe plony jęczmienia jarego – J. Szarzyńska
Rok 2016 nie był zbyt korzystny dla upraw jęczmienia jarego, a uzyskane plony niższe niż w roku ubiegłym o blisko 15%.

Ważne w uprawie zbóż jarych – P. Kardasz
Ze względu na wyższe plony, w uprawie zbóż w Polsce dominują oziminy. Jednak nie zawsze jest możliwy jesienny siew, dlatego rolnicy decydują się na uprawę formy jarej. Najczęściej wysiewa się pszenicę, jęczmień i owies.

Nawożenie jęczmienia azotem – A. Zych
Przeprowadzone badania polowe wykazały istotny wpływ zarówno systemów uprawy, jak i zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem na plon ziarna jęczmienia jarego.

Plantacje skazane na porażkę? – W. Szczepaniak
Warunki pogodowe minionej jesieni skutkowały tym, że zboża ozime, w tym pszenica, generalnie były słabiej rozkrzewione niż w latach minionych i to niezależnie od terminu siewu.

Pszenica po rzepaku – S. Świtek
W kolejnej wizycie reporterskiej odwiedziliśmy Arkadiusza i Weronikę Foedke, którzy wraz z rodzicami prowadzą 90-hektarowe gospodarstwo w Łaszczowcu w powiecie obornickim. Największą powierzchnię zajmują uprawy pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego.

O niepokojach w uprawie ozimin – S. Rozwód
Na półmetku zimy rolnicy dokonuje wstępnej analizy stanu swoich plantacji. O wynikające z tej oceny prognozy przyszłych plonów zapytaliśmy Łukasza Wypycha z Wrońska w woj. łódzkim.

Z dobrej odmiany dobry plon – S. Rozwód
Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w 2015 roku w kolejnym sezonie plantatorzy kukurydzy podeszli do jej uprawy dużą dozą ostrożności, obawiając się znów nieprzewidywalnego przebiegu pogody. Dlatego dużą wagę przykładali do właściwego wyboru odmiany.

Uprawy głównie na paszę – M. Kardasz
Głównym kierunkiem produkcji w 70-hektarowym gospodarstwie Mirosława Jackowiaka w Winnej Górze jest chów trzody chlewnej, dlatego większość uprawianych roślin (jęczmień ozimy, łubin, pszenżyto, pszenica) jest przeznaczana na paszę.

Siła mieszanin – A. Paradowski
Całokształt warunków panujących jesienią sprzyjał intensywnemu rozwojowi chwastów. Jednym ze sposobów skutecznego ich zwalczania wiosną będzie zastosowanie kombinacji herbicydowych w formie mieszanin fabrycznych bądź zbiornikowych.

Zamiast ozimin – T. Sakowicz
Nie wszystkim rolnikom udało się zasiać planowaną ilości ozimin. Zamiast nich trzeba będzie zasiać zboża jare. Warto wcześniej zastanowić się nad wyborem gatunków i odmian, bo później można mieć kłopoty z zakupem materiału siewnego.

Nowe produkty do ochrony roślin – B. Szyndel
Firma Bayer rozpoczyna kolejny rok wprowadzeniem na rynek kilku nowych produktów i trzecią odsłonę akcji społecznej „Grunt To Bezpieczeństwo”.

Inauguracja Agro Akademii 2017 – B. Szyndel
Agro Akademia to innowacyjny projekt BASF, obejmujący cykl zimowych szkoleń dla rolników oraz majowe warsztaty polowe. Czwartą edycję tego projektu zainaugurowało spotkanie 10 stycznia w siedzibie John Deere w Tarnowie Podgórnym.

Zanim wyjedziesz rozsiewaczem na pole – P. Grudnik
Przygotowanie rozsiewacza do pracy obejmuje przede wszystkim regulację szerokości roboczej i dawki wysiewanego nawozu. Właściwy dobór tych parametrów zapewni precyzję wykonania zabiegu i optymalne wykorzystanie nawozów mineralnych, co ze względu na ich wysoką cenę ma bardzo istotne znaczenie.

Jak dobrać narzędzie uprawowe? – M. Gaworski
Istnieją różne kryteria brane pod uwagę przy doborze sprzętu do uprawy gleby. Można do nich zaliczyć rodzaj gleby, jej aktualny stan (strukturę), okres wykonania zabiegu w technologii produkcji danej rośliny, a także stan zachwaszczenia.

Trzy razy 1000 litrów – G. Borkowski
Opryskiwacz zawieszany o pojemności 1000 l może być dobrym orężem w walce z niepożądanymi gości na polach w średnich gospodarstwach. Maszyny tej wielkości oferuje m.in. Unia Group, Kuhn i Bury.

Zwrotny i niezawodny – J. Przyrowski
Wszystkie podawane przez producentów walory konstrukcyjne i eksploatacyjne ciągników są weryfikowane przez rolników w trakcie ich użytkowania w gospodarstwie. Tym razem postanowiliśmy poznać opinię na temat ciągnika Case IH JX 95.

Aplikacja nawozów organicznych – M. Zabost
Do nawożenia gnojowicą nadal głównie są wykorzystywane wozy asenizacyjne, które służą zarówno do transportu nawozów naturalnych, jak i do ich rozprowadzania na polu. Jednak ze względu na coraz większe odległości transportu na znaczeniu zyskują systemy rozprowadzania rozdzielnego, w których do jej przewozu i rozprowadzania używane są osobne pojazdy.

Roboty na polu – B. Kowalski
Obserwowany obecnie rozwój technologii jest obecnie bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek wcześniej. Innowacyjne pomysły i przełomowe rozwiązania dotyczą również branży rolniczej. Ich celem jest zwiększenie użyteczności, wydajności pracy i opłacalności produkcji.

Mazda CX-3 – Z. Podbielski

Rolnicy pytają, KRUS odpowiada – E. Jaworska-Spicak

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Karnawałowe słodkości – R. Chojnacka