agro_2_okladka_1
Agrotechnika

Agrotechnika 2/2018

Opis produktu

W numerze 2/2018

Nabory wniosków w 2018 roku – Barbara Szyndel
11 stycznia wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań PROW w 2018 roku oraz propozycje zmian i uproszczeń w kryteriach przyznawania pomocy.

Złote odmiany – B. Szyndel
Złotym Medalem tegorocznych targów POLAGRA-PREMIERY 2018 w kategorii Rośliny Uprawne nagrodzono 12 odmian – sześć odmian zbóż, po jednej kukurydzy, rzepaku, łubinu wąskolistnego, grochu siewnego, buraka ćwikłowego oraz rzodkiewki.

„Ziarnówka w PDO” – K. Piecuch
W 2017 r. w Krajowym Rejestrze znajdowało się 180 odmian kukurydzy, w tym około 75% ziarnowych. Obiektywnym sposobem sprawdzenia aktualnej wartości tak dużej liczby kreacji jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych (PDO).

Nowe odmiany kukurydzy – K. Piecuch
W doświadczeniach odmianowych lat 2015–2016 wystarczającą plenność i wczesność uzasadniającą zarejestrowanie wykazały 24 nowe odmiany. 15 spośród nich to odmiany ziarnowe, 7 kiszonkowe i 2 przydatne w obu kierunkach użytkowania.

Owies pod lupą COBORU – A. Popek
Według średnich wyników z trzech lat, najlepszą zdrowotność wykazują odmiany owsa zwyczajnego: Haker, Nawigator, Armani i Kozak. Po plonowaniu jest jedną z najważniejszych cech odmiany, na którą warto zwrócić uwagę. Najlepszą zdrowotnością charakteryzują się zazwyczaj odmiany najnowsze, gdyż ich odporność nie została jeszcze przełamana przez patogena.

Pszenżyto jare w PDO – A. Najewski
Ważną zaletą pszenżyta jarego są małe wymagania glebowe i dość duża tolerancja na niskie pH gleby, dzięki czemu może być uprawiane na stanowiskach słabszych i zakwaszonych.

Odmiany jęczmienia jarego – J. Szarzyńska
Krajowy Rejestr zawiera 68 odmian jęczmienia jarego: 29 typu browarnego i 39 pastewnego. W 2017 r. wzbogacił się o 8 nowych odmian, które wyróżniają się zarówno pod względem plenności, jak i odporności na choroby.

Nowe odmiany buraka cukrowego – W. Janiak
Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka, które odbyło się 18 stycznia 2018 roku, do Krajowego Rejestru wpisano 17 nowych odmian z dziewięciu firm hodowlano-nasiennych.

Rzepak pod śnieżną pierzynką – A. Kozera
Wyczekiwane opady śniegu oraz masy zimnego powietrza przyniósł dopiero lodowy orkan Friederike, który w połowie stycznia przeszedł nad Polską. W pewnym stopniu zabezpieczyło to rośliny na plantacjach rzepaku.

Rzepaki w Winnej Górze – P. Kardasz
Rzepak ozimy, jako roślina praktycznie najdłużej przebywająca na polu, jest na półmetku wegetacji. Na polach demonstracyjnych Oceniając plantację pól demonstracyjnych w , należy stwierdzić, że wszystkie prezentowane odmiany są w fazie rozety i, co jest bardzo ważne, są wyrównane.

Nie zwlekać z azotem w rzepaku – W. Szczepaniak
Opóźnienie nawożenia rzepaku azotem prowadzi do spadku plonu i jego jakości, a także znacznie utrudnia zbiór.

Oziminy pod znakiem zapytania – P. Kardasz
Lustrując pola zimą i na przedwiośniu rolnicy oceniają stan roślin i zastanawiają się, jak oziminy przezimują i jaki będzie kolejny rok. Obecnie oziminy nie wyglądają najgorzej, jednak powodzenie uprawy zależy od dalszego przebiegu pogody, fazy rozwojowej roślin oraz gleby, na której założono uprawę.

Odchwaszczanie zbóż ozimych – A. Paradowski
Ochrona zbóż przed zachwaszczeniem to złożony problem. Należy go rozpatrzyć zarówno w odniesieniu do plantacji, na których zwalczano chwasty jesienią, jak i tych,  na których ten zabieg po raz pierwszy zostanie wykonany wiosną.

Gospodarowanie na mozaikach – S. Świtek
Łukasz Smorawski wraz z ojcem Romanem i bratem Mateuszem prowadzi ponad 100-hektarowe gospodarstwo w Karminie k. Pniew (woj. wielkopolskie), w którym uprawiane są zboża, buraki cukrowe, rzepak ozimy oraz kukurydza.

Zaprawianie podstawą ochrony – M. Korbas, J. Horoszkiewicz
Zboża jare, podobnie jak ozime, już od pierwszych dni swojego rozwoju są narażone na porażenie grzybami chorobotwórczymi. Można temu zapobiec zaprawiając ziarno przeznaczone do siewu.

Siej owies w błoto, będziesz zbierał złoto – P. Kardasz
Zgodnie z tym ludowym porzekadłem owies należy wysiewać najwcześniej ze wszystkich zbóż jarych, w dobrze uwilgotnioną glebę.

Wymagająca, ale wydajna – T. Sakowicz
Lucerna, cenna pasza w żywieniu zwierząt gospodarskich, jest rośliną dość wymagającą, ale odpowiednio zadbana odwdzięcza się wysokimi plonami.

Lucerna w latach użytkowania – P. Domański
W styczniowym numerze „Agrotechniki” rozpoczęliśmy temat uprawy lucerny, w tym kontynuujemy go, opisując pielęgnację upraw, zbiór i zakiszanie.

Przygotowanie sadzeniaków – K. Zarzyńska
O powodzeniu produkcji ziemniaka w dużej mierze decyduje wartość nasienna sadzeniaka, na którą składa się  głownie zdrowotność  bulw oraz prawidłowe przygotowanie sadzeniaków.

Trudny rok dla upraw zbożowych – B. Szyndel
Doroczna grudniowa konferencja Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych i Polskiego Związku Producentów Kukurydzy była poświęcona aktualnej sytuacji na rynku zbóż i kukurydzy oraz działaniom promocyjnym tych produktów.

Plany CIECH Sarzyna na 2018 rok – B. Szyndel
Podstawą rozwoju biznesu rolniczego Grupy CIECH w 2018 r. będą intensywne działania badawczo-rozwojowe, rozbudowa oferty produktowej oraz postępująca ekspansja zagraniczna, poinformowało na konferencji prasowej kierownictwo firmy.

Ważny rok dla BASF – B. Szyndel
Rok 2017 był bardzo ważny dla firmy BASF. To rok sukcesu rynkowego w Polsce, jubileuszu 25-lecia BASF Polska oraz największych transakcji biznesowych.

Maszynowe nowości POLAGRA-PREMIERY 2018 – J. Przyrowski
W tegorocznej edycji targów nie zabrakło innowacyjnych i funkcjonalnych maszyn oraz narzędzi, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które już są lub w najbliższym czasie pojawią się na krajowym rynku maszyn rolniczych.

„Złota” piętnastka – J. Przyrowski
W siódmej edycji targów POLAGRA-PREMIERY w kategorii maszyn i urządzeń rolniczych  15 wyrobów nagrodzono Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Rozsiewacze na wypasie – G. Borkowski
Bogate wyposażenie rozsiewaczy nawozów znacznie ułatwia pracę i poprawia jakość nawożenia. W większych modelach są stosowane zaawansowane rozwiązania: rozbudowane komputery sterujące, systemy wagowe, różne czujniki oraz precyzyjne systemy dozujące i rozrzucające.

Aplikacja nawozów płynnych – M. Gaworski
Zasilanie plantacji roślin w składniki mineralne należy do kluczowych elementów kształtowania racjonalnego poziomu plonowania. W uzyskaniu wysokiej skuteczności nawożenia ważną rolę odgrywają metody i środki do aplikacji nawozów płynnych.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost – Z. Podbielski
Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska
Słodkości bez użycia piekarnika – R.