agro_3_2018_okladka_i
Agrotechnika

Agrotechnika 3/2018

Opis produktu

W numerze 3/2018

Wybrać spośród 98 odmian – T. Lenartowicz
Przyjmując, że odmiana pełni decydującą rolę przy określaniu wartości technologicznej ziemniaka, to przed podjęciem decyzji dotyczącej jej wyboru należy uwzględnić czynniki, które decydują o wartości uzyskanego plonu.

Wyniki odmian kiszonkowych – K. Piecuch
Przed wyborem odmiany kukurydzy do uprawy na kiszonkę, zwłaszcza na plantacjach wielkoobszarowych w gospodarstwach produkujących mleko, warto prześledzić wyniki badań przeprowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Nowe odmiany kukurydzy – K. Piecuch
W połowie lutego odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, która pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru 23 nowych odmian kukurydzy, 16 zalecanych do użytkowania na ziarno, 4 na kiszonkę oraz 3 na ziarno i kiszonkę.

Zakodowane w opisach odmian – R. Warzecha
Celem artykułu jest przybliżenie niektórych terminów używanych w charakterystyce odmian kukurydzy. Są one powszechnie używane w katalogach firm nasiennych.

Odmiany zbóż jarych zalecane do uprawy w 2018 roku

Przedwiośnie może być groźne – A. Kozera
Okres spoczynku zimowego powoli dobiega końca. Niewiadomą pozostają warunki pogodowe w marcu. Okres przedwiośnia to sprawdzian dla odmian. Właśnie w tym czasie można zaobserwować, jak rzepak przystosowuje się do wahań temperatury.

Wczesną wiosną w rzepaku – P. Kardasz
Tegoroczna zima nie należała do najsroższych i pozwoliła rzepakom na dobre przezimowanie, jednak obfite i częste opady deszczu nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi korzeni tej rośliny. Przed nami, jednak, wciąż zapowiedzi niesprzyjającej aury, co nie pozwala właścicielom plantacji rzepaku spać spokojnie.

Ochrona rzepaku na starcie – M. Korbas, E. Jajor
Celem stosowania w rzepaku fungicydów w okresie wydłużania się pędu głównego jest zwalczanie grzybów, które powodują suchą zgniliznę kapustnych, a także czerń krzyżowych, szarą pleśń czy mączniaka prawdziwego.

Nawożenie kukurydzy azotem – W. Szczepaniak
Racjonalne nawożenie kukurydzy wymaga pokrycia zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Jego optymalizacja ma na celu przede wszystkim kontrolę plonotwórczego działania azotu.

Ważne przy wyborze fungicydu do T1 – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka
Oczekiwana przez producentów zbóż wysoka skuteczność stosowanych fungicydów jest możliwa do uzyskania dzięki właściwemu doborowi substancji czynnej i zapewnieniu jej warunków do optymalnego działania.

Żeby zboża nie wyległy – P. Kardasz
Ważnym elementem uprawy zbóż jest zapobieganie wyleganiu. Od poprawności wykonania tego zabiegu z wykorzystaniem regulatorów wzrostu zależy ilość oraz jakość uzyskanych plonów.

Odchwaszczanie zbóż jarych – A. Paradowski
W porównaniu z poprzednim sezonem praktycznie nie zaszły większe zmiany w zakresie odchwaszczania zbóż jarych. Te nieliczne to jedynie drobne uzupełnienia.

Na chwasty w burakach – A. Paradowski
W odchwaszczaniu buraków od lat nie wprowadzono większych zmian. Nadal są stosowane różne jego metody, przy czym ciągle najbardziej popularna jest aplikacja trzech dawek dzielonych.

Czy uprawa łubinu będzie się opłacać? – T. Sakowicz
O perspektywach i opłacalności uprawy łubinu rozmawiamy ze Zbigniewem Rudeckim, rolnikiem i doradcą z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Kalsk.

INVIGO trzy lata później – B. Szyndel
W połowie lutego firma INNVIGO zorganizowała konferencję prasową, podczas której zaprezentowano dotychczasowe 3-letnie osiągnięcia i plany na najbliższą przyszłość.

Sumi Agro na nowy sezon – B. Szyndel
Podczas styczniowej konferencji prasowej Sumi Agro Poland podsumowano miniony rok oraz przedstawiono plany rozwojowe firmy na najbliższe lata. Kierownictwo firmy poinformowało również o nowych produktach, a także o rozszerzonych zakresach stosowania kilku dotychczasowych.

Konferencje Zimowe Syngenta 2018 – J. Przyrowski
Tradycją firmy Syngenta jest organizowanie zimowych konferencji dla rolników. W tym roku odbyły się one na przełomie stycznia i lutego w sześciu lokalizacja na terenie całego kraju, a wiodącym tematem była zintegrowana oferta dla uprawy zbóż.

Po kolejnej sesji IOR-PIB – P. Kardasz
Na początku lutego „ochroniarze” z 50 jednostek naukowo-badawczych z kraju i zagranicy spotkali się na sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ochrony Roślin-PIB. Wygłoszono na niej 50 referatów oraz zaprezentowano około 100 posterów.

Nowe ciągniki na targach AGROTECH – J. Przyrowski
Ciągniki zawsze cieszą się największym zainteresowaniem zwiedzających targi i wystawy rolnicze. Przedstawiamy kilka nowości, które będzie można obejrzeć w trakcie tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH.

Kieleckie nowości maszynowe – J. Przyrowski
W ekspozycji tegorocznej edycji Miedzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach znajdzie się wiele nowości z zakresu szeroko pjertej mechanizacji rolnictwa.

Małe pługi obracalne – G. Borkowski
Pługi obracalne to nie tylko narzędzia przeznaczone dla dużych gospodarstw. Producenci oferują także szeroki ich asortyment z trzema korpusami. Modele z trzema korpusami zazwyczaj rozpoczynają daną serię pługów.

Rozpocznij sezon z liderami
Rozmowa z Kamilem Perzem, dyrektorem Wydziału Targów w Targach Kielce

Sztuka sadzenia ziemniaków – M. Gaworski
Dokładność sadzenia bulw nie pozostaje bez wpływu na kolejne etapy technologii produkcji ziemniaków i ich końcowy plon. Dlatego do tego zabiegu warto podejść z jak największą precyzją, wspartą nowoczesnymi sadzarkami.

Rozpylacz dobrze dobrany – G. Doruchowski
Skuteczność chemicznych zabiegów ochrony roślin w dużej mierze zależy od właściwego doboru rozpylaczy z uwzględnieniem fazy wzrostu, warunków pogodowych, prędkości roboczej oraz sposobu działania stosowanego preparatu.

Jak zasiejesz, tak zbierzesz – J. Przyrowski
Wielkość uzyskanego plonu buraków cukrowych w znacznej mierze zależy od precyzji siewu nasion, która skutkuje właściwą obsadą roślin. Precyzję tę zapewniają siewniki punktowe.

WOM bez tajemnic – P. Grudnik
Trudno sobie wyobrazić pracę maszynami rolniczymi bez wykorzystania wału odbioru mocy ciągnika. Zakres stosowania tych wałów stale się zwiększa, a ich rozwiązania konstrukcyjne są systematycznie udoskonalane.

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Na wielkanocne śniadanie – R. Chojnacka