agro42016

Agrotechnika 4/2016

Opis produktu

W numerze 4/2016

Odmiany ziemniaka pod lupą – Tomasz Lenartowicz

Znajomość najważniejszych cech użytkowych i biologicznych oraz wymagań agrotechnicznych umożliwia właściwy wybór odmiany dostosowanej do kierunku użytkowania, a tym samym do wymagań odbiorcy i rynku zbytu. Pomocne w wyborze odmiany mogą być wyniki uzyskane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Ziemniaki bez chwastów – Adam Paradowski
Stosowany w uprawie ziemniaków zabieg obredlania z jednej strony efektywnie zwalcza chwasty zaraz po ich wschodach, z drugiej ciągle pobudza nasiona chwastów do kiełkowania. Ostatnie obredlenie w trakcie początkowej uprawy ponownie wpływa na kolejne wschody chwastów. Aby je zahamować, konieczne jest użycie herbicydów.

Rizoktonioza groźna dla ziemniaka – Jerzy Osowski
Jedną z najgroźniejszych chorób ziemniaka jest rizoktonioza, która na roślinach i bulwach pojawia się w trzech formach. Każda z tych form występuje w innym terminie i na innym organie rośliny. Mogą one stanowić kolejne fazy rozwoju choroby lub występować niezależnie.

Doświadczenie cenniejsze od popytu – Sylwia Rozwód
Po wskazówki i zalecenia niezbędne do uzyskania wysokiego plonu handlowego ziemniaków przeznaczonych do uprawy na wczesny zbiór udaliśmy się do m. Wydrzyn k. Wielunia (woj. łódzkie).

Dokarmianie pszenicy przez liście – Witold Szczepaniak
Prawidłowa strategia nawożenia pszenicy ozimej nie powinna obejmować wyłącznie
doglebowej aplikacji nawozów. Równie ważne jest dokarmianie roślin przez liście.

Ochrona górnych liści – Marek Korbas, Joanna Horoszkiewicz-Janka

Zabieg w terminie T2 może uratować nawet 50–60% potencjalnego plonu. W tym terminie chroni się górne liście przed porażeniem przez kilka groźnych grzybów chorobotwórczych.

Zapobiec wyleganiu – Adam Paradowski
Program obejmujący stosowanie retardantów w zbożach to zaledwie kilka substancji czynnych proponowanych w formie wielu produktów handlowych.

Pszenica w płodozmianie – Stanisław Świtek
W efektywnym prowadzeniu działalności rolniczej liczy się wiedza i doświadczenie, a każde gospodarstwo powinno być traktowane indywidualnie. Należy określić jego mocne i słabe strony, aby dobrać odpowiednią strategię zarządzania polem.

Pszenica dominuje – Tomasz Sakowicz
Pszenica ozima jest dominującym gatunkiem na polskich polach. Wielu rolników uprawia ją ze względu na łatwość zbytu i wyższe niż innych zbóż ceny skupu, jednak w każdym gospodarstwie technologia jej uprawy wygląda nieco inaczej.

Odchwaszczanie zbóż jarych – Adam Paradowski

Ochrona zbóż jarych jest łatwiejsza niż ozimych. Należą one bowiem do nielicznych upraw, w których nie stosuje się zabiegów doglebowych. Dobór herbicydów jest łatwiejszy. Decyzję, jaki herbicyd zastosować, podejmuje się, znając skład botaniczny zachwaszczenia.

Zboża plus strączkowe – Mateusz Pluta
O korzyściach wynikających z uprawy mieszanek rozmawialiśmy z Markiem Łasiem, który gospodaruje na 48 ha w m. Woźniki w pow. gnieźnieńskim (woj. wielkopolskie).

Zabieg T3 w rzepaku – Marek Korbas, Ewa Jajor

Początek kwitnienia rzepaku to czas, kiedy trzeba podjąć decyzję o zwalczaniu kilku chorób, które w razie braku kontroli mogą spowodować znaczne straty plonu.

Polowanie na słodyszka – Grzegorz Pruszyński
Słodyszek rzepakowy jest jednym z najgroźniejszych, występujących każdego roku, owadów szkodliwych żerujących na rzepaku.

Zmniejszyć skutki opóźnionego siewu – Sylwia Rozwód
Zwolennicy wczesnego siewu ozimin upatrują swoich racji przede wszystkim w rachunku ekonomicznym.

Tradycja i nowoczesność – Stanisław Świtek
Odwiedziliśmy gospodarstwo rolne, w którym tradycyjne metody agrotechniki mieszają się z rolnictwem precyzyjnym.

Zaczynamy w maju – Adam Paradowski

Uwzględniając tylko zabiegi nalistne, ochronę kukurydzy przed zachwaszczeniem można rozpocząć w pierwszych dniach maja, prowadzić przez cały miesiąc, i zakończyć na początku czerwca.

Kukurydza w uprawie pasowej – Mariusz Kowalski

Spadające ceny ziarna kukurydzy i coraz bardziej niepewna pod względem przebiegu pogoda skłaniają rolników do poszukiwania zmian w sposobie uprawy tej rośliny. Połączeniem obniżenia kosztów uprawy z ochroną gleby i oszczędnościami wody jest pasowa uprawa roli.

Nowe produkty i rozwiązania – Barbara Szyndel
Podczas dorocznych konferencji prasowych, które odbyły się pod koniec lutego, firmy BASF i Syngenta zaprezentowały swoje nowe produkty i rozwiązania w ochronie roślin.

Rolnictwo zrównoważone – Barbara Szyndel
Temat zrównoważonego rolnictwa podjęli na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP  jego członkowie oraz praktycy – właściciele gospodarstw, którzy z sukcesem zajmują się produkcją bezpiecznej i wysokiej jakości żywności zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton S.A. – Jan Przyrowski
12 lutego 2016 roku zapisał się jako znacząca data w dwudziestoletniej historii firmy Wielton, czołowego europejskiego producenta naczep samochodowych i przyczep. W tym bowiem dniu nastąpiło w Wieluniu uroczyste otwarcie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Kolejna edycja, kolejny rekord – Jan Przyrowski
XXII edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech zakończyła się pełnym sukcesem organizatorów – Targów Kielce. Padły kolejne rekordy, dotyczące zarówno liczby uczestniczących w ekspozycji firm, jak i przybyłych do Kielc rolników.

Kieleckie nowości ciągnikowe – Jan Przyrowski

Kieleckie Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech są okazją do zaprezentowania pełnej oferty krajowych i zagranicznych producentów ciągników. Nie brakuje w niej nowości, które w najbliższym czasie ukażą się na rynku.

Targowi laureaci – Jan Przyrowski
Obradująca co roku Komisja Konkursowa przyznaje wystawcom oferującym na targach Agrotech wyroby zasługujące na szczególną uwagę medale i wyróżnienia targowe.

Jeśli nie diesel, to co? – Michał Zabost
Silniki zasilane olejem napędowym lub tzw. biodieslem od dawna są podstawowym źródłem napędu ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych. Jednak technologie napędów silnikowych są nieustannie rozwijane przez producentów. Rozwiązania alternatywne dla wysokoprężnych silników spalinowych są interesujące nie tylko ze względów ekologicznych.

Wirujące dyski – Grzegorz Borkowski
Kosiarki dyskowe umożliwiają uzyskanie dużej wydajności przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu mocy. Przyjrzeliśmy się maszynom tego typu oferowanym przez kilka czołowych firm.

Kalibracja opryskiwacza – Artur Godyń
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z 2013 r., należy używać opryskiwaczy, które są sprawne technicznie i wykalibrowane. Kalibracja jest nie tylko dobrą praktyką, ale i obowiązkiem prawnym.

Dni Otwarte New Holland – Jan Przyrowski
Zobacz, jak powstaje Twój kombajn – pod takim hasłem odbył się w marcu cykl spotkań z klientami marki New Holland w ramach Dni Otwartych fabryki kombajnów w Płocku.

Jeep Renegade – Zdzisław Podbielski

Jednorazowy dodatek pieniężny – Ewa Jaworska-Spicak

Prawo dla rolnika – Alicja Moroz-Rutkowska

Kasza jaglana w wiosennym menu – Romana Chojnacka