agro_4_okladka_i
Agrotechnika

Agrotechnika 4/2017

Opis produktu

W numerze 4/2017

Nowości w drobnonasiennych – P. Domański
W 2017 r. do krajowego rejestru wpisano dwie odmiany koniczyny łąkowej, trzy lucerny siewnej, dwie koniczyny białej i jedną komonicy zwyczajnej

Ważne w uprawie kukurydzy
Wywiad z prof. Tadeuszem Michalskim

Powschodowo w kukurydzy – A Paradowski
Liczba środków chwastobójczych zarejestrowanych do stosowania w uprawach kukurydzy systematycznie zwiększa się, niestety tylko w ramach znanych substancji czynnych. Wiele preparatów różni się jedynie nazwą handlową.

Kukurydza w plonie głównym – M. Kardasz
W specjalizującym się w produkcji mleka 50-hektarowym gospodarstwie Marka Łyskawy podstawową uprawianą rośliną jest kukurydza stanowiąca podstawową bazę paszową dla utrzymywanych zwierząt.

Soja złamie płodozmian – P. Kardasz
Pod uprawę soi nadaje się większość gleb w Polsce – od klasy I do IV a, wyjątkowo IV b, która musi być w dobrej kulturze. Jedynie gleby bardzo ciężkie, zlewne, zaskorupiające się oraz kwaśne (pH poniżej 5,5) nie nadają się do jej uprawy.

Soja skromnie chroniona – A. Paradowski
O zainteresowaniu jej ochroną najlepiej świadczy mała liczba preparatów, dopuszczona na zasadzie stosowania środków ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Czy soja wyprze inne rośliny strączkowe?
Wywiad z dr. hab. Jerzym Nawracałą

Gdy kwitnie rzepak – E. Jajor, M. Korbas
W terminie BBCH 65, czyli wtedy, gdy opadają pierwsze płatki kwiatowe z kwiatostanu pędu głównego, główną chorobą zagrażająca plantacji rzepaku jest zgnilizna twardzikowa.

Broń na słodyszka – G. Pruszyński
Słodyszek rzepakowa należy do najgroźniejszych szkodników rzepaku. Niezależnie od liczebności i długości nalotów prawie zawsze wymaga zwalczania chemicznego.

Dokarmianie ziemniaków przez liście – W. Szczepaniak
Ziemniaki zaliczają się do roślin o dużych potrzebach pokarmowych. dlatego ich plony w dużym stopniu zależą od właściwego nawożenia. Aby pokryć potrzeby wysoko plonujących plantacji, nie można pominąć dokarmiania dolistnego, stanowiącego cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego.

Na chwasty w ziemniakach – A. Paradowski
W programie odchwaszczania ziemniaków, podobnie jak innych upraw rolniczych, jedyną nowością jest wykorzystanie zarejestrowanych substancji czynnych w postaci niestosowanych do tej pory mieszanin zbiornikowych.

Ochrona górnych liści zbóż – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka
Utrzymaniu zieloności co najmniej trzech górnych liści zbóż – flagowego, podflagowego i podpodflagowego – służy zabieg grzybobójczy wykonywany w terminie T2. W zdrowych zielonych liściach lepiej przebiega asymilacja składników, które budują w późniejszym czasie ziarno w kłosie, co odgrywa znaczą rolę w plonowaniu.

Zbożowy płodozmian – S. Świtek
Piotr Tyliszczak, rolnik z województwa lubuskiego, prowadzi kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne. Uprawia pszenicę ozimą, jęczmień jary oraz niewielką ilość grochu siewnego.

Przepis na pszenicę i rzepak – T. Sakowicz
Pszenica ozima i rzepak ozimy należą do najpopularniejszych roślin uprawnych w kraju. Zima skończyła się, na polach ruszyła wegetacja. Przyjrzeliśmy się, jakie zabiegi należy wykonać wiosną w tych uprawach.

Stosowanie biostymulatorów – A. Zych
W dążeniu do uzyskania coraz wyższych plonów część rolników decyduje się na wykorzystanie w tym celu metod niekonwencjonalnych, do których można zaliczyć stosowanie biostymulatorów.

Seradela lubi wilgoć – P. Domański
Seradela, ceniona roślina paszowa, jest gatunkiem jarym, wegetującym przez 120–160 dni. Ma małe wymagania glebowe, ale jej rozwojowi sprzyja woda i duża wilgotność powietrza. Udaje się w rejonach, w których często występują opady deszczu, mgły i rosy, zwłaszcza jeżeli uprawia się ją na lekkich glebach piaszczystych.

Pozimowy bilans – T. Sakowicz
Jak co roku zima wyglądała inaczej w różnych częściach kraju. Teraz, gdy wegetacja już ruszyła, można ocenić stan przezimowania roślin.

Kondycja ozimin na polach BASF – B. Szyndel
Wzorem lat ubiegłych, eksperci z działu badań i rozwoju BASF wykonali 24 lutego w swoich Centrach Kompetencji test przezimowania roślin na plantacjach zbóż i rzepaku. Wynikami podzielili się podczas spotkania w Pągowie.

Kolejna sesja „ochroniarzy” – M. Kardasz
57 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin–Państwowego Instytutu Badawczego stanowiła przegląd aktualnego dorobku polskiej nauki i praktyki w zakresie ochrony roślin, stwarzając jednocześnie płaszczyznę wytyczania i kreowania nowych kierunków i zadań w ograniczaniu szkodliwości agrofagów w produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej i leśnej.

Agrosimex prezentuje nowości – B. Szyndel
Agrosimex stale rozwija swoją działalność i poszerza ofertę handlową. O planach i nowościach w ofercie na sezon 2017 kierownictwo firmy poinformowało podczas konferencji, która odbyła się 16 marca br.

Złote Medale Targów Kielce – J. Przyrowski
Zgodnie z wieloletnia już tradycją, komisja konkursowa przyznaje wyróżniającym się produktom Złote Medale Targów Kielce.
Maszynowe nowości Agrotechu J. Przyrowski Pomimo nienajlepszej sytuacji na rynku, producenci sprzętu rolniczego ciągłe wzbogacają asortyment oferowanych maszyn,  co znalazło swój wyraz w tegorocznej edycji Targów Agrotech w Kielcach. Podobnie jak w latach ubiegłych w targowej ekspozycji nie zabralo nowości, przygotowanych do wprowadzenia na rynek na progu nowego sezonu agrotechnicznego.

Innowacje w konstrukcji opryskiwaczy – A. Godyń
Postęp w konstrukcji opryskiwaczy dotyczy niemal wszystkich elementów i zespołów roboczych. Główne obszary, w których podejmowane są działania innowacyjne, to precyzja opryskiwania i bezpieczeństwo dla środowiska oraz wygoda użytkowania i zwiększenie wydajności pracy.

Rozpylacze dwustrumieniowe – M. Zabost
W praktyce ochrony roślin obserwuje się coraz większe zainteresowanie rozpylaczami o podwójnym strumieniu płaskim. Wykazują one wyraźną przewagę nad rozpylaczami jednostrumieniowymi, zwłaszcza przy wydatku cieczy roboczej poniżej 180 l/ha.

Zaczepy ciągników i maszyn – P. Grudnik
Aby ciągnik umożliwiał agregatowanie z różnymi maszynami i narzędziami, powinien być wyposażony w odpowiednie zaczepy. Przy zakupie ciągnika trzeba więc wziąć pod uwagę parametry techniczne posiadanych maszyn i ocenić, czy wybrany model spełnia wymagania w zakresie wyposażenia w zespoły zaczepowe.

CLAAS(owa) obsługa klienta – J. Przyrowski
Tematem konferencji prasowej, zorganizowanej na progu nowego sezonu przez firmę CLAAS Polska w Niepruszewie, była profesjonalna posprzedażowa obsługa klienta.

Informacje z branży

Mercedes-Benz GLA – Z. Podbielski

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych – E. Jaworska-Spicak

Prawo dla rolnika – J. Moroz-Rutkowska

Świąteczne wypieki – R. Chojnacka