agro_5
Agrotechnika

Agrotechnika 5/2017

Opis produktu

W numerze 5/2017

Nowe odmiany wiechlinowatych – E. Stuczyńska
W 2016 r. krajowy rejestr odmian wiechlinowatych pastewnych (traw) obejmował 228 pozycji w 15 gatunkach. W 2017 r. wpisano do niego siedem nowych, cztery z hodowli zagranicznych (czeskich i duńskich) i trzy z hodowli krajowych.

Objawy niedoboru składników pokarmowych – W. Szczepaniak
Podstawowym sposobem identyfikacji głębokiego niedoboru składników mineralnych jest obserwacja jego objawów. Ujawniają się one na organach nadziemnych rośliny w charakterystycznej kolejności: liście, owoce, pędy.

Kukurydza cukrowa warta zainteresowania – B. Szyndel
Traktowana jako roślina warzywna kukurydza jest uprawiana na cele przetwórcze oraz do bezpośredniego spoizycia.

Zaraza dziesiątkuje plony – J. Osowski
Zaraza ziemniaka jest najgroźniejszą chorobą atakującą tę roślinę, powodującą duże straty zarówno w okresie jej wegetacji, jak i przechowywania. Pierwsze objawy choroby występują najczęściej w 3. dekadzie czerwca lub na początku lipca, w uprawach pod okrywami mogą występować wcześniej.

Sposoby na stonkę – T. Erlichowski
Spośród wielu szkodników występujących na plantacjach ziemniaka szczególne zagrożenie dla jakości i wielkości plonu stanowi stonka ziemniaczana. Skutecznym sposobem jej niszczenia na dużym areale jest stosowanie środków chemicznych lub integrowanej ochrony

Ochrona kłosa przed chorobami – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka
Zabiegiem stanowiącym zwieńczenie kompleksowej ochrony w intensywnej produkcji zbóż jest zabieg T3, którego zadaniem jest pełna ochrona kłosa.

Zrównoważona ochrona – M. Kardasz
Wiosna to czas intensywnych prac polowych. Uprawa, siew, a przede wszystkim ochrona, decydują o tym, w jakiej kondycji wystartują rośliny, co wpływa na wysokość uzyskanych plonów.

Żerują wewnątrz łuszczyn – G. Pruszyński
Szkodniki łuszczynowe to gatunki, których larwy rozwijają się w łuszczynach. niszcząc nasiona rzepaku. Pierwszy na plantacji pojawia się chowacz podobnik, a następnie nalatuje pryszczarek kapustnik.

Szukając oszczędności, stawiamy na ochronę – M. Kardasz
Jednym ze sposobów oszczędnego prowadzenia gospodarstwa jest właściwie dobrany program ochrony roślin, umożliwiający maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin, obniżając jednocześnie koszty poniesione na zakup pestycydów.

Ziemniaki lubią wodę – T. Sakowicz
Ziemniaki nie potrzebują dobrych ziem, dla uzyskania wysokich plonów niezbędna jest jedynie odpowiednia ilość wody. Dlatego przeważnie są sadzone na glebach IV–V klasy. W mokrych latach ziemniaki nawet lepiej plonują na słabych glebach.

Dodatkowe pieniądze na łąkach – T. Sakowicz
W gospodarstwach utrzymujących bydło łąki są traktowane jako źródło taniej paszy. Natomiast dla rolników nieprowadzących hodowli jedynym zyskiem z nich są dopłaty bezpośrednie oraz sprzedaż zbiorów, najczęściej w postaci siana. Przy spełnieniu kilku warunków istnieje możliwość uzyskania dodatkowo nawet 1200 zł/ha z programu rolnośrodowiskowego.

Zebrać wartościową zielonkę – P. Domański
Termin i kolejność koszenia użytków zielonych zależą od ich typu florystycznego, czyli składu gatunkowego rosnących na łące traw. Najwcześniej powinny być koszone łąki z dużym udziałem wyczyńca łąkowego, nieco później łąki rajgrasowe z udziałem kostrzewy łąkowej.

Ważne w przygotowaniu dobrej kiszonki – P. Domański
Z punktu widzenia wartości pokarmowej zakiszanej zielonki, zaleca się jej koszenie już w fazie strzelania w źdźbło wysokich gatunków traw. Z drugiej strony im późniejszy zbiór zielonki na kiszonkę, tym większy plon suchej masy.

Uprawa pasowa zamiast orki – S. Świtek
Maciej Czajkowski to rolnik, który ma szansę zrewolucjonizować system uprawy ziemi do jakiego się przyzwyczailiśmy. W swoim gospodarstwie w Sokołowie konstruuje i testuje agregaty do siewu pasowego.

Kosiarki bębnowe i dyskowe – B. Kowalski
Kosiarki rotacyjne to bardzo szeroka grupa maszyn wykorzystywana w rolnictwie.  Wśród wielu rozmaitych konstrukcji najpopularniejsze rozwiązania to kosiarki bębnowe i dyskowe.

Kondycjonery pokosów – P. Grudnik    
Straty suchej masy i składników pokarmowych skoszonej zielonki można istotnie zmniejszyć, skracając czas jej schnięcia i przebywania na polu poprzez zastosowanie obróbki mechanicznej zbieranej masy – kondycjonowania. W tym celu kosiarki rotacyjne wyposaża się w urządzenie zwane kondycjonerem. Są to najczęściej walce zgniatające lub spulchniacze bijakowe.

Przetrząsacze karuzelowe – Grzegorz Borkowski
Przy wyborze przetrząsacza do zielonki w pierwszej kolejności trzeba dobrać jego wielkość do użytkowanej w gospodarstwie kosiarki. Przetrząsacz powinien mieć szerokość odpowiadającą wielokrotności szerokości kosiarki, aby przetrząsać pełne pokosy.

Stało- i zmiennokomorowe – M. Gaworski
Prasowanie zalicza do najbardziej rozpowszechnionych sposobów obróbki pasz objętościowych zbieranych z trwałych użytków zielonych. Dlatego tak ważne miejsce w parku maszynowym gospodarstw zajmują prasy, szczególnie zwijające.

Fendt Demo-Tour – J. Przyrowski
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się sezon polowych pokazów maszyn i ciągników. W tym roku pierwszy wystartował Fendt, oganizując na przełomie marca i kwietnia wspólnie z firmą Korbanek cykl dziesięciu prezentacji na terenie całego kraju.

Technika siewu decyduje o plonie – S. Świtek
22 marca w Instytucie Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rolnicy, studenci i uczniowie szkół rolniczych uczestniczyli w wykładzie i prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań w siewie kukurydzy oferowanych przez firmę Horsch.

Ciągnikowe premiery – J. Przyrowski
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku producenci i dilerzy ciągników rolniczych zaprezentowali na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech nowe modele pojazdów.

Centrum Maszyn Używanych CLAAS – J. Przyrowski
6 kwietnia w miejscowości Kaszewy Dworne koło Kutna odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej siedziby Centrum Maszyn Używanych CLAAS. Wzięli w nim udział przedstawiciele kierownictwa centrali CLAAS w Niemczech i CLAAS Polska oraz krajowi dilerzy tej marki.

Suzuki Baleno – Z. Podbielski

Rolnicy pytają, KRUS odpowiada – E. Jaworska-Spicak

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Propozycja na majowe przyjęcia – R. Chojnacka