agro_6_okladka_internet
Agrotechnika

Agrotechnika 6/2017

Opis produktu

W numerze 6/2017

65 lat nauki dla praktyki – B.Szyndel
Utworzony w styczniu 1951 r. IHAR obchodził niedawno 65-lecie swojej działalności naukowej, w dziedzinie hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych. 21 kwietnia br. w siedzibie Instytutu w Radzikowie k. Warszawy odbyło się Sympozjum Naukowe, poświęcone temu jubileuszowi oraz 15-leciu Spółek Grupy IHAR.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR – B. Szyndel
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR to firma hodowlano-nasienna utworzona w 2000 r. na bazie czterech zakładów doświadczalnych IHAR, posiadających wieloletnie tradycje hodowli roślin.

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR – B. Szyndel
Jubileusz 65-lecia IHAR zbiega się w czasie z 65. rocznicą tradycji hodowli w Spółce Hodowla Roślin Smolice, która na przestrzeni tych lat, najpierw jako Zakład Doświadczalny, a później jako Spółka, bardzo się zmieniała – szczególnie w czasie ostatnich 15 lat.

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR – B. Szyndel
Hodowla Ziemniaka Zamarte to firma z wieloletnimi tradycjami. Jest spadkobiercą działalności hodowlanej prowadzonej od 1946 roku, kiedy to do Zamartego zostały przeniesione materiały hodowlane znajdujące się na terenie Pomorza Środkowego.

Rola postępu biologicznego – T. Oleksiak
Wobec zmian środowiskowych, klimatycznych i standardów dotyczących intensywności ochrony chemicznej, coraz większego znaczenia nabiera postęp biologiczny, czyli stosowanie wysokiej jakości nasion oraz plenniejszych i odpornych na patogeny odmian.

Fuzariozy i inne choroby kukurydzy – P. Bereś
Kukurydza jest rośliną narażoną na uszkodzenie przez wiele organizmów szkodliwych, spośród których coraz ważniejsze stają się choroby. Ich liczny pojaw może doprowadzić do powstania bezpośrednich strat w plonach ziarna, dochodzących lokalnie do 15, a nawet więcej procent.

Omacnica najgroźniejsza – P. Bereś
Od czerwca znacząco zwiększa się liczba szkodliwych gatunków pojawiających się na plantacjach kukurydzy. Do szczególnie ważnych zalicza się omacnicę prosowiankę, rolnice, mszyce i wciornastki.

Ochrona przed chwościkiem – J. Piszczek
Chwościk jest najgroźniejszym patogenem liści buraka. W zależności od roku, na południu Polski pojawia się na plantacjach buraka już pod koniec czerwca, a w centralnych rejonach kraju w połowie lipca.

Sposób na rzepak – T. Sakowicz
O odmianach rzepaku, zasadach ich doboru oraz sposobie na uzyskanie dobrych plonów rozmawialiśmy z Zenonem Małowskim z Gębic w woj. lubuskim.

Czy rolnicy też liczą straty? – P. Kardasz
Najgroźniejszy, a zarazem najchłodniejszy wiosenny okres już za nami. „Trzej ogrodnicy”  i „zimna Zośka” w tym roku okazali się łaskawi dla rolnictwa. Jednak przed corocznymi przymrozkami sen z powiek spędzała gospodarzom pełnia.

Rzepak i buraki w uprawie pasowej – S. Świtek
Uprawa pasowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Uzyskiwane plony nie różnią się od tych w uprawie konwencjonalnej, a oszczędność czasu i kosztów związanych z energochłonnymi zabiegami uprawowymi pozwala na zwiększenie zysków.

Pasza ze słabych gleb – T. Sakowicz
Gospodarowanie na słabych glebach nie należy do najprostszych. Udaliśmy się do gospodarstwa Marka Urbaniaka z Tatarki (gm. Kolsko, woj. lubuskie), aby zapytać, na co należy zwracać uwagę, gospodarując w takich warunkach.

Wapnowanie po żniwach – W. Szczepaniak
Odczyn gleby, czyli stopień jej zakwaszenia, zalicza się do podstawowych czynników produkcji, które rzutują na poziom plonowania roślin.

Wartość nawozowa podłoża po pieczarkach – W. Szczepaniak
Rolnicze zagospodarowanie podłoża po pieczarkach jako nawozu wymaga badań jego składu chemicznego i pozostałych właściwości.

Co ze słomą po żniwach – P. Kardasz
Odpowiednio rozdrobniona słoma to cenny nawóz wzbogacający glebę w składniki pokarmowe oraz materię organiczną. Dobre jej zagospodarowanie może znacząco ograniczyć koszty poniesione na zakup nawozów mineralnych.

Nieocenione poplony – P. Kardasz
Podstawowym celem wysiewu poplonów ścierniskowych jest poprawa żyzności gleby oraz wielkości i jakości plonów otrzymanych w następnym sezonie wegetacyjnym. W zależności od rodzaju rośliny poplonowej oraz warunków
atmosferycznych, zwiększenie plonów zbóż może wynosić 6–20%.

Podsiew użytków zielonych – P. Domański
Późnoletnie podsiewy użytków zielonych na ogół udają się, zwłaszcza bezpośrednie w darń, ze względu na wolniejsze tempo odrastania i mniejszą konkurencyjność gatunków już obecnych w runi.

Zatrzymać wodę w glebie – P. Kardasz
Odpowiednia ilość wody w glebie sprawia, że wschody są szybkie i wyrównane, co jest dobrym zwiastunem wysokich plonów. Dlatego zaraz po żniwach należy przerwać parowanie, umożliwiając zatrzymanie wody w glebie.

Zagrożenia w magazynach – P. Olejarski
Po żniwach spora część zebranego ziarna trafia do magazynów. Jeśli nawet na krótko, nie jest to czas dla niego całkowicie bezpieczny. Podobnie jak w polu, również w magazynie „czyha” na ziarno wiele zagrożeń, przede wszystkim ze strony
mikroflory bakteryjno-grzybowej i szkodników.

Agro Akademia wyruszyła w pola – B. Szyndel
W połowie maja br. rozpoczęły się spotkania polowe w ramach Agro Akademii BASF, które odbędą się w 10 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. My uczestniczyliśmy w jednej z pierwszych – w Centrum Kompetencji w Pągowie.

Wymłócić i oczyścić – M. Gaworski
Dostępne na rynku kombajny zbożowe różnią się rozwiązaniami konstrukcyjnymi, spośród których szczególne miejsce zajmują układy omłotu i czyszczenia ziarna. Ich działanie nie pozostaje bez wpływu na ocenę jakości pozyskiwanego ziarna.

Straty ziarna a wydajność zbioru – M. Zabost
Właściwe określenie strat omłotowych pozwala na tańszy i szybszy zbiór zboża. Jednak, jak wynika z najnowszych doświadczeń europejskich farmerów, nie warto za wszelką cenę redukować strat zbioru kombajnowego do zera.

Wyzwanie i szansa na torze – M. Kowalski
W dniach 13—15 czerwca na torze testowym Michelin Ladoux w Clermont-Ferrand we Francji odbędą się Mistrzostwa Europy operatorów organizowane przez firmy John Deere i Michelin. Reprezentantem Polski będzie Bartłomiej Grzybek – rolnik z gm. Tarnówka k. Złotowa.

W silosie i w folii – P. Grudnik
Warunkiem uzyskania dobrej kiszonki z zielonek niskich jest dokładne zaplanowanie całej technologii jej sporządzania, od koszenia do zakiszania, oraz odpowiedni do powierzchni zielonek dobór maszyn.

Zielone żniwa z marką New Holland – J. Przyrowski
W połowie maja firma New Holland zorganizowała w Rajgrodzie na Podlasiu wyjazdową konferencję prasową poświęconą zbiorowi zielonek.

Wydajne i ekonomiczne – G. Borkowski
Duża wydajność i niskie koszty przy zachowaniu wysokiej jakości zbioru to najważniejsze cechy przyczep samozbierających. Przyjrzeliśmy się wybranym modelom z firm Lely, Pötinger i Metaltech.

Nowości ze znakiem jelenia – J. Przyrowski
W cyklu spotkań w ramach Dni Otwartych Dilerów New Holland zaprezentowano nowości tej marki wprowadzone na rynek w 2017 r.

Premierowe Open Farm – J. Przyrowski
W przedostatni weekend maja w Sierakowie pod Przasnyszem odbyła się pierwsza edycja targów Open Farm, największej imprezy rolniczej województwa mazowieckiego.
Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska
Czerwcowe smaki – R. Chojnacka