agro_8_2018_okladka_i_72dpi
Agrotechnika

Agrotechnika 8/2018

Opis produktu

W numerze 8/2018

Jak w PDO plonowała pszenica – A. Najewski

W grupie jakościowej chlebowej najwyższy plon uzyskały odmiany Euforia i Comandor, dobrze plonowały RGT Kilimanjaro, Apostel, Linus i Formacja. W grupie chlebowej najlepiej plonowała mieszańcowa odmiana Hybery, w dalszej kolejnosci Plejada i SY Orofino oraz Owacja, RGT Treffer, RGT Bilanz, Rotax i Artist.

Nowe odmiany pszenicy ozimej A. Najewski

Liczba odmian pszenicy ozimej w Krajowym Rejestrze systematycznie się zwiększa. Na początku 2018 roku zarejestrowano kolejnych 13.

Żyto nadal popularne – A. Skrzypek

Pomimo zmniejszenia powierzchni uprawy i znaczenia gospodarczego żyta ozimego, jest ono nadal popularną rośliną uprawną, która na słabszych glebach przewyższa plonowaniem inne gatunki zbóż.

Jaką odmianę pszenżyta wybrać? – A. Popek

Zaletą pszenżyta jest wysoki potencjał plonowania, a także wysoka wartość paszowa, zbliżona do pszenicy i jęczmienia. Niski koszt produkcji oraz stosunkowo małe wymagania glebowe sprawiają, że jest ono konkurencyjne w stosunku do innych zbóż.

Nawożenie pszenżyta przed siewem – W. Szczepaniak

Efekty ekonomiczne uzyskane w minionym sezonie zmuszają wiele gospodarstw do szukania oszczędności, również w nawożeniu, które w pierwszej kolejności dotyczą zbóż paszowych, w tym pszenżyta ozimego.

Pierwszy etap ochrony zbóż – M. Korbas, J. Horoszkiewicz-Janka

Zagrażające zbożom grzyby można zwalczać za pomocą odpowiednich zapraw nasiennych. Zaprawiając ziarno, można uratować 4–6% plonu, a jeżeli warunki agroklimatyczne są niekorzystne dla wschodów zbóż i użyje się zaprawy wieloskładnikowej z tzw. wyższej półki, to wielkość uratowanego plonu może być zdecydowanie wyższa.

Zboża bez chwastów – A. Paradowski

Program doglebowego odchwaszczania zbóż nie jest specjalnie rozbudowany. Mieści się on w granicach kilku substancji czynnych. Pozytywnym aspektem tych zaleceń jest równoczesne ograniczenie występowania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

Przygotowanie plantacji ziemniaków do zbioru – P. Kardasz

Przygotowanie plantacji do zbioru jest jednym z ostatnich etapów produkcji ziemniaków i bardzo ważnym jej elementem.

W razie nieodpowiedniego jego wykonania zbiór będzie znacznie utrudniony.

W Winnej Górze rzepak sypał nieźle – P. Kardasz

W Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze żniwa rzepaku ozimego już zakończono. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych uzyskany plon był wyższy od ubiegłorocznego.

Ślimaki zagrożeniem rzepaku – J. Kozłowski, M. Jaskulska

Ślimaki nagie są groźnymi szkodnikami roślin uprawnych, uszkadzającymi wszystkie ich organy we wszystkich fazach rozwoju. Mogą także przenosić choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe oraz niektóre pasożyty roślinne. Spośród roślin rolniczych najczęściej i najsilniej jest przez nie uszkadzany rzepak ozimy.

W rzepaku po wschodach – A. Paradowski

Rolnikom, którzy jesienną ochronę rzepaku przed chwastami rozpoczną po jego wschodach, z pewnością przydadzą się informacje, jak w tej sytuacji postępować.

Bez pługa? Tak, ale … – K. Janisławski

Blisko 100-hekatowe gospodarstwo w Nowinach (pow. lubelski) specjalizujące się w produkcji roślinnej prowadzą bracia Przemysław i Sławomir Wójcikowie, młodzi rolnicy otwarci na nowe technologie i rozwiązania w rolnictwie. W tym sezonie rozpoczęli eksperymentowanie z uprawą metodą bezorkową.

Plony z przeznaczeniem na paszę – P. Kardasz

Ważnym źródłem dochodu w 20-hektarowym gospodarstwie Marcina Wróblewskiego z Mikuszewa jest chów bydła opasowego. Dlatego prowadzona tu produkcja roślinna jest nastawiona głównie na pozyskanie paszy.

Prosta droga do sukcesu – S. Świtek

W kolejnej wizycie reporterskiej odwiedziliśmy rodzinne gospodarstwo państwa Kubackich w Kostrzynie Wielkopolskim. Oprowadził nas po nim Arkadiusz Kubacki, młody rolnik gospodarujący na 44 hektarach.

Bayer w Paluzach i w Pordenowie – B. Szyndel

W dwóch lokalizacjach – w Paluzach (woj. warmińsko-mazurskie) i w Pordenowie na Żuławach – firma Bayer prezentowała doświadczenia i technologie ochrony różnych gatunków roślin rolniczych.

Odmiany i ochrona w Strzelcach – B. Szyndel

Tematem przewodnim Dni Pola organizowanych przez Hodowlę Roślin Strzelce – Grupa IHAR i BASF Polska była promocja

nowoczesnych rozwiązań w produkcji roślinnej, bazujących na synergii nowoczesnych odmian polskiej hodowli i zaawansowanych rozwiązań z dziedziny ochrony roślin proponowanych przez firmę BASF.

Procam w Szepietowie – J. Przyrowski

W czerwcu firma Procam zorganizowała Dni Pola w sześciu lokalizacjach w różnych regionach kraju. Jedną z nich

było Szepietowo na Podlasiu.

Bogactwo odmian KWS – I. Masłowska

Organizatorzy spotkania polowego w Kondratowicach zaprezentowali bogaty asortyment odmian KWS różnych gatunków roślin uprawnych.

W jednym przejeździe – M. Gaworski

Jednym z kierunków rozwoju technologii produkcji roślinnej jest poszukiwanie uproszczeń i oszczędności. Wyraża się ono w stosowaniu agregatów uprawowo-siewnych, umożliwiających wykonanie dwóch zabiegów w jednym przejeździe ciągnika.

Sprzęt do uprawy pożniwnej – P. Grudnik

Technologia pożniwnej uprawy gleby polega na płytkim jej spulchnieniu z równoczesnym wymieszaniem resztek roślin. Efekt ten można uzyskać, stosując kultywatory ścierniskowe, brony talerzowe lub spulchniacze obrotowe połączone z wałami.

Siewniki mechaniczne nadal w modzie – G. Borkowski

Mimo coraz szerszego stosowania siewników pneumatycznych konstrukcje mechaniczne wciąż są najpopularniejsze. Wynika to z niższych kosztów zakupu i mniejszych wymagań dotyczących współpracującego ciągnika.

Nowa technika w Minikowie – J. Przyrowski

Czterdziesta pierwsza edycja Międzynarodowych Tragów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie zgromadziła blisko 350 wystawców krajowych i zagranicznych. W targowej ekspozycji nie zabrakło nowości z zakresu techniki.

Nowości marki Claas – J. Przyrowski

Na zorganizowanej w Grasspetersdor w Austrii międzynarodowej konferencji prasowej firma Claas przedstawiła nowe rozwiązania w ładowarkach kołowych, kosiarkach, prasach i kombajnach.

Dni Otwarte Mustang – J. Przyrowski

Zorganizowane przez Manitou Polska Dni Otwarte miały na celu prezentację ładowarek firmy Mustang. Trzy ładowarki przegubowe i dwie burtowe pracowały na polu testowym ze zróżnicowanym osprzętem.

Suzuki Swift 5. generacji – Z. Podbielski

Prawo dla rolnika – A. Moroz-Rutkowska

Z papryka za pan brat – R. Chojnacka