012015

Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek 1/2015

Opis produktu

W numerze 1/2015

Rok 2014 – dr Krystian Szudyga

Technologia uprawy
Grzybnia handlowa – dr Krystian Szudyga
Hybrydowa wieża chłodnicza – dr Michał Michałkiewicz
Co z tym odparowaniem? – mgr inż. Wojciech Konieczny
Jak poprawić jakość – inż. Maciej Grzeszek

Ochrona pieczarki
Biologia i szkodliwość ziemiórek w uprawach grzybów jadalnych – dr inż. Mariusz Lewandowski
Skuteczność larwicydów w zwalczaniu ziemiórek w uprawie pieczarek – dr hab. Czesław Ślusarski, prof. nadzw., mgr Zbigniew Uliński
Przedsięwzięcia profilaktyczne zabezpieczające uprawy pieczarki przed chorobami infekcyjnymi i muchówkami (cz. 1) – mgr inż. Zbigniew Uliński
Bakterie patogeniczne pieczarki – diagnostyka i zwalczanie – dr J. Szumigaj-Tarnowska
Ocena zagrożenia nicieniami polskich pieczarkarni w latach 2012-2014 – dr Ewa Dmowska

Ekonomika produkcji i aspekty prawne
Ceny pieczarek – mgr inż. Grażyna Stępka
Świeże i przetworzone pieczarki – wyniki eksportu w 2014 r. – mgr inż. Tomasz Smoleński
Zmiany w przepisach prawnych – mec. Paweł Kulesza
Zmiany w zakresie odpowiedzialności za wady przedmiotu sprzedaży według ustawy o prawach konsumenta – dr Jakub Janeta

Boczniak i inne grzyby
Uprawa boczniaka w Hiszpanii, czyli jak wykorzystać doświadczenia tamtejszych producentów, aby zwiększyć efektywność ekonomiczną produkcji – Jorge Calvo, Sławomir Jutkiewicz
Wpływ stosowania nowej słomy na jakość substratu do produkcji boczniaka – Aleksiej Tiszenkow
Rozważania nad rozwojem technologii uprawy boczniaka – dr Nikodem Sakson
Wartość prozdrowotna owocników boczniaka – mgr Iwona Golak-Siwulska, prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

Zdrowie
Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w grzybach uprawnych – dr Wojciech Radzki
Smaczne i zdrowe kiszonki grzybowe – dr Aneta Sławińska
Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Sas-Golak

Branżowe rozmaitości
Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka
Rozwój polskiego pieczarkarstwa na wzór holenderski? – mgr inż. Tomasz Smoleński
Nowoczesna uprawa pieczarek w firmie Myrcha zlokalizowanej w Broszkowie