022016

Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek 2/2016

Opis produktu

W numerze 2/2016

Wytnij i zszyj – dr Krystian Szudyga

TERMINARZ OCHRONY PIECZARKI NA LATA 2016-2017
Komentarz do Terminarza Ochrony Pieczarki – profilaktyka w zapobieganiu chorobom pieczarki – mgr Zbigniew Uliński
Komentarz do Terminarza Ochrony Pieczarki – zwalczanie szkodników – dr inż. Mariusz Lewandowski

Świadek historii
Jan Lisek – dr Krystian Szudyga

Technologia uprawy
Technologia uprawy a żywienie pieczarki – dr Nikodem Sakson
Uprawa z wizją końca – mgr inż. Wojciech Konieczny
Zbiór pieczarek zależy nie tylko od zbieraczek – inż. Maciej Grzeszek
Analiza owocników pieczarki w uprawie tradycyjnej – prof. Gapiński, prof. dr hab. Wanda Woźniak, dr Ryszard Gnus

Ekonomika produkcji i aspekty prawne
Ceny pieczarek – mgr inż. Grażyna Stępka
Wyniki polskiego eksportu świeżych pieczarek w I kwartale 2016 r. nieznacznie słabsze niż rok temu – mgr inż. Tomasz Smoleński
Poprawa koniunktury w polskim eksporcie przetworami z pieczarek w I kwartale 2016 r. – mgr inż. Tomasz Smoleński
Zmiany regulacji prawnych dotyczącej obrotu ziemią rolną – dr Jakub Janeta radca prawny, Mateusz Podhalicz prawnik
Status rolnika ryczałtowego a opodatkowanie. Prowadzenie przez rolnika ryczałtowego jednoosobowej działalności gospodarczej – mec. Paweł Kulesza

Boczniak i inne grzyby
Polówka południowa – właściwości odżywcze i prozdrowotne – mgr Iwona Golak-Siwulska,
prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

Branżowe rozmaitości
Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka
Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Sas-Gola
22 Święto Pieczarki w Wielichowie
Mushroom Days 2016
25-lecie firmy Champfood