biuletyn_pieczarki_1_2017_okladka_internet

Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek 2/2017

BIULETYN PRODUCENTA PIECZAREK 2/2017 | SPIS TREŚCI

 

Pieczarkowa mantra – dr Krystian Szudyga

Technologia uprawy

Czarna skrzynka – dr Krystian Szudyga

Innowacje w sterowaniu zachowaniem się pieczarki w fazie owocowania i nowe testy

– dr Nikodem Sakson

Bakteriozy a uprawa pieczarki – dr Nikodem Sakson

Wpływ prawidłowej pasteryzacji podłoża na przebieg uprawy pieczarek –

prof. dr hab. Marian Gapiński, prof. dr hab. Wanda Woźniak, dr Ryszard Gnus

Zasady zachowania aktywności podłoża – mgr inż. Wojciech Konieczny

Stronniczy przegląd wydarzeń branżowych – inż. Maciej Grzeszek

 

Ochrona pieczarki

Biologiczne metody zwalczania szkodników grzybów uprawnych – dr Mariusz Lewandowski,

dr Piotr Szafranek

Fungicydy benzimidazolowe w ochronie pieczarki – dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska

Czy i jak wykonywać dezynfekcję termiczną likwidowanych upraw – mgr Zbigniew Uliński

 

Ekonomika produkcji i aspekty prawne

Ceny pieczarek – mgr Grażyna Stępka

Wyniki polskiego eksportu świeżych pieczarek w i kwartale 2017 r. – mgr inż. Tomasz Smoleński

Wzrost eksportu przetworami z pieczarek w I kwartale 2017 r. – mgr inż. Tomasz Smoleński

Dochodzenie roszczeń zagranicznych – radca prawny Michał Buzar

Skutki naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w świetle nowego regulacji

prawnej. Czy przedsiębiorcom grożą drakońskie kary? – Anna Szmigiel-Woźniacka

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – przegląd zamian wprowadzonych ustawą z 16 grudnia

2016 roku, cz. 2 – Joanna Chmielecka

 

Boczniak i inne grzyby

Grzyby z rodzaju Auricularia – wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne –

mgr Iwona Golak-Siwulska, prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

Branżowe rozmaitości

Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Golak-Siwulska

Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka

V Festiwal Smaków w Ostrowie Wlkp

Cykl szkoleń dla producentów pieczarek i technologów zorganizowany przez firmy

Euromycel i Stockmeier

Konferencja Pieczarkarska w Skierniewicach (Sylvan i BASF)

 

 

Opis produktu

W numerze 1/2017

Alternatywne fakty – dr Krystian Szudyga

Technologia uprawy
O okrywie – dr Krystian Szudyga
Okrywa i innowacje – dr Nikodem Sakson
Stronniczy przegląd wydarzeń branżowych – zima 2016/17 – inż. Maciej Grzeszek
Mała stabilizacja – mgr inż. Wojciech Konieczny
Alternatywne źródła dodatków do podłoża – kukurydza: nowa szansa? – dr inż. Cecylia Uklańska-Pusz, dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Ubytki wielkości plonu pieczarek – prof. dr hab. Marian Gapiński, prof. dr hab. Wanda Woźniak, dr Ryszarrd Gnus

Ochrona pieczarki
Dimilin 480 SC wycofany z listy środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony pieczarek – dr Mariusz Lewandowski, dr Piotr Szafranek
Wrażliwość Cladobotryum dendroides i Lecanicillium fungicola na wybrane preparaty dezynfekcyjne – dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska

Ekonomika produkcji i aspekty prawne
Ceny pieczarek – mgr Grażyna Stępka
Jakie były tendencje w polskim eksporcie świeżych i przetworzonych pieczarek w 2016 r. – mgr inż. Tomasz Smoleński
Rynek niemiecki najważniejszym rynkiem zbytu dla polskiego eksportu świeżych i przetworzonych pieczarek – mgr inż. Tomasz Smoleński
Co nowego w prawie piszczy – rok 2017 – radca prawny Aleksandra Malińska
Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – przegląd zmian wprowadzonych ustawą 16 grudnia 2016 r. cz. 1 – Jakub Janeta, Joanna Chmielecka

Boczniak i inne grzyby
Czernidłak kołpakowaty – grzyb polecany diabetykom – mgr Iwona Golak-Siwulska, prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski
Gąsówka naga – uprawa dla wytrwałych – inż. Maciej Grzeszek

Branżowe rozmaitości
Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Golak-Siwulska
Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka
Fruit Logistica 2017
Spółdzielnia „Pieczarka Siedlecka”