042015

Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek 4/2015

Opis produktu

W numerze 1/2016

Umami – dr Krystian Szudyga
BioMush – dr Krystian Szudyga

Technologia uprawy
Sterowanie uprawą pieczarki w warunkach żywienia – dr Nikodem Sakson
Jesienna kumulacja – mgr inż. Wojciech Konieczny

Ochrona pieczarki

Nowe możliwości zwalczania larw muchówek w uprawie pieczarki – dr inż. Mariusz Lewandowski
Nicienie w polskich pieczarkarniach w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat – dr Ewa Dmowska
Substancje aktywne dezynfektantów stosowanych w krajowych pieczarkarniach – mgr inż. Zbigniew Uliński
Wpływ terminu infekcji oraz koncentracji inokulum na przebieg suchej zgnilizy pieczarki powodowanej
przez Lecanicillium fungicola – dr hab. Czesław Ślusarski, prof. nadzw., mgr Zbigniew Uliński
Biała zgnilizna pieczarki – zapobieganie i możliwości jej zwalczania – dr J. Szumigaj-Tarnowska

Ekonomika produkcji i aspekty prawne
Ceny pieczarek – mgr inż. Grażyna Stępka
III kwartał 2015 r. polskiego eksportu świeżych pieczarek – analiza i podsumowanie – mgr inż. Tomasz Smoleński
Obciążenia podatkowe dla grup producentów rolnych – mec. Paweł Kulesza, radca prawny Aleksandra Malińska
Ważne dla pracodawców zmiany w Kodeksie Pracy – dr Jakub Janeta radca prawny, mgr Ewa Stec-Janeta aplikant radcowski

Boczniak i inne grzyby
Uprawa boczniaka. Część III – dr inż. Kinga Ławicka
Trufla – wykwintny grzyb jadalny – mgr Iwona Golak-Siwulska, prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

Inne
Maszyna czy rodzina – inż. Maciej Grzeszek
Jakość a wizerunek – mgr Mariusz Kozioł
Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Sas-Golak

Branżowe rozmaitości
Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka
Wiadomości pokongresowe – Chiny światową mekką grzybów – prof. dr hab. Marian Gapiński, prof. dr hab. Wanda Woźniak
Indie – coraz większy gracz na rynku grzybów? – mgr inż. Tomasz Smoleński
XXXVII Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw
Posiedzenie zarządu SBGU w Pszczynie
Spotkanie członków SBGU w Grodzisku Wlkp
Z wizytą u… Grupa Polok