Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek 4/2017

Opis produktu

W numerze 4/2017

Woda – dr Krystian Szudyga

Technologia uprawy
SMS+ – dr Krystian Szudyga
Czy produkcja kompostu i podłoża to czarna skrzynka – dr Nikodem Sakson
Czy dodatki umożliwią standaryzację podłoża – dr Nikodem Sakson
Grzybnia w uprawie pieczarek – prof. dr hab. Marian Gapiński, prof. dr hab. Wanda Woźniak, dr Ryszard Gnus
Stronniczy przegląd wydarzeń branżowych – zwiększona liczba infekcji upraw suchą i mokrą zgnilizną – inż. Maciej Grzeszek
Pozwólmy im rosnąć – mgr inż. Wojciech Konieczny
Nie ma grzybów bez wody – Henk Douven, Hedonk

Ochrona pieczarki
Muchówki w uprawie pieczarki – problem wciąż aktualny – dr Piotr Szafranek, dr Mariusz Lewandowski
Charakterystyka i wrażliwość na środki chemiczne grzyba Mycogone perniciosa – dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska

Ekonomika produkcji i aspekty prawne
Ceny pieczarek – mgr Grażyna Stępka
Utrzymany wysoki poziom polskiego eksportu świeżych pieczarek – mgr inż. Tomasz Smoleński
Wzrost polskiego eksportu świeżych pieczarek i konserw pieczarkowych do Francji – mgr inż. Tomasz Smoleński
Bezpieczeństwo pracy – kontrola trzeźwości pracowników – Jakub Janeta, Ewa Stec-Janeta
Rękojmia producenta w umowie kontraktacji – Bartosz Szrama

Boczniak i inne grzyby
Wartość odżywcza oraz potencjalne zastosowanie jako dodatków do żywności owocników Pleurotus – dr Aneta Sławińska
Żółciak siarkowy – gatunek jadalny i leczniczy nadający się do upraw – mgr Iwona Golak-Siwulska, prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

Zdrowie
Wartość odżywcza i prozdrowotna pieczarki w kontekście zabiegów kulinarnych – dr Wojciech Radzki
Wykorzystanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie grzybów – dr Aneta Sławińska

Branżowe rozmaitości
Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Golak-Siwulska
Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka
25-lecie firmy Agro Trade
Spotkanie w Wielichowie
XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw
Konferencja Pieczarkarska w Dobroniu