Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek 4/2018

Opis produktu

W numerze 3


BIULETYN PRODUCENTA PIECZAREK | SPIS TREŚCI
Demony – dr Krystian Szudyga …………………………………………………………………………………………………….9
 Technologia uprawy
Jubileusz – dr Krystian Szudyga……………………………………………………………………………………………………….14
Megakonferencja i co dalej – dr Nikodem Sakson………………………………………………………………………………17
Zmiany w technologii 2018 – dr Nikodem Sakson……………………………………………………………………………..22
Tu i teraz – mgr inż. Wojciech Konieczny………………………………………………………………………………………….. 33
Sposoby kontrolowania wielkości plonowania – inż. Maciej Grzeszek………………………………………………….37
 Ochrona Pieczarki
Ziemiórki jako szkodniki grzybów uprawnych – dr Piotr Szafranek…………………………………………………….. 40
Patogeniczność i zwalczanie Cladobotryum mycophilum – przegląd literatury–
dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska………………………………………………………………………………………….. 45
 Ekonomika produkcji i aspekty prawne
Ceny pieczarek – mgr Grażyna Stępka………………………………………………………………………………………………49
Polski eksport świeżych pieczarek w trzech kwartałach 2018 r. – mgr inż. Tomasz Smoleński……………….55
Światowy import świeżych pieczarek – mgr inż. Tomasz Smoleński…………………………………………………….61
Pożegnanie z sezonowością w branży uprawy pieczarek – Joanna Zdanowska……………………………………. 64
Windykacja na etapie postępowania egzekucyjnego – Ewa Stec-Janeta, Jędrzej Jóźwiak…………………… 66
Zasady prawidłowej reprezentacji w spółce komandytowej – wybrane zagadnienia – Paweł Kulesza…….71
 Boczniak i inne grzyby
Żagwica listkowata – właściwości odżywcze i lecznicze – mgr Iwona Golak-Siwulska,
prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski…………………………………………………..75
 Branżowe rozmaitości
Wspaniałe potrawy z grzybów – Iwona Golak-Siwulska………………………………………………………………………78
Branżowe rozmaitości – mgr inż. Grażyna Stępka…………………………………………………………………………….. 80
41. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw…………………………………………………………………….. 82
Konferencja Pieczarkarska, Piasek k. Pszczyny…………………………………………………………………………………. 84
Megakonferencja 2018………………………………………………………………………………………………………………….. 90