Program ochrony roślin warzywnych uprawianych w polu na rok 2023

Opis produktu

Do zamówionej i opłaconej  rocznej/dwuletniej prenumeraty czasopisma „WIOM Warzywa i Owoce Miękkie”. Program Ochrony Roślin Warzywnych Uprawianych w Polu dodajemy bezpłatnie.

Program Ochrony Roślin Warzywnych Uprawianych w Polu powstał przy współpracy z naukowcami z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Omówione są w nim następujące zagadnienia z zakresu ochrony warzyw: stosowanie fungicydów, zoocydów oraz żywych organizmów w programach ochrony, nawozy i inne substancje stosowane w ochronie przed chorobami i szkodnikami, środki zwiększające przyczepność, regulatory wzrostu, progi ekonomicznego zagrożenia dla ważniejszych szkodników warzyw, szczegółowe programy ochrony warzyw uprawianych w polu, programy ochrony przed chwastami, herbicydy i adiuwanty – terminy i dawki.