sn10_2018-okladka-www

Sad Nowoczesny 10/2018

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 10/2018

Rynek

W okresie rekordowych zbiorów – Agnieszka Okła-Wierzbicka

Jaka jest jakość owoców w tym roku w poszczególnych krajach? Jakiej ich sprzedaży można się spodziewać na rynkach lokalnych, w eksporcie i w przetwórstwie? Czy europejskie jabłka i gruszki skorzystają na zmianach zachodzących na rynkach światowych? O tym dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji Prognosfruit, która w tym roku odbyła się w Polsce (9 sierpnia).

Rozmowa w Sadzie

W grupie siła –Jolanta Szaciłło

Rozmowa z Witoldem Bogutą, prezesem Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, na temat sytuacji organizacji producentów, niskich cen skupu i o tym, jak można poprawić sytuację sadowników.

 

TEMAT NUMERU: Wilanów 2018

Uczestnicy XXII Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego SGGW (2 września, Wilanów) mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami tam prowadzonymi oraz z ofertą wystawców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pracy maszyn i urządzeń. Osoby biorące udział w konkursie wyjechały z Wilanowa z cennymi nagrodami ufundowanymi przez firmy.

Naukowo i praktycznie – Agnieszka Okła-Wierzbicka, Danuta Pyza-Grzybowska

Pierwsza niedziela września to jedyna w roku okazja przyjrzenia się doświadczeniom polowym prowadzonym przez Samodzielny Zakład Sadownictwa SGGW, a przy okazji pojawiającym się na rynku nowościom technologicznym. Co ciekawego prezentowano w tym roku?

 Techniczna odsłona imprezy – oprac. Aleksandra Jóźwicka

Warunkiem wielkotowarowej produkcji owoców jest dziś posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego. W Wilanowie można było uczestniczyć w pokazie niektórych maszyn w sadzie, pozostałe obejrzeć na wystawie.

Spotkania pełne inspiracji – oprac. Agnieszka Okła-Wierzbicka

Poprosiliśmy prof. Dariusza Wronę, kierownika Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW, o podsumowanie XXII Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie.

 

Agrotechnika

W sadzie jabłoniowym po zbiorach – „Okiem doradcy” Adama Fury

W sadach, w których zakończyły się zbiory jabłek, radzę wykonać kilka zabiegów. Pomogą one drzewom przygotować się do zimy, a w przyszłym roku ułatwią zapylenie kwiatów i zawiązanie owoców, ponadto uchronią sad przed poważnymi chorobami.

Przybroda – poligon doświadczalny – Maciej Kania

W podpoznańskiej gminie Rokietnica swoją siedzibę ma Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda. W tym miejscu studenci zdobywają praktyczną wiedzę.

W rodzinnym gospodarstwie w Wichradzu – Piotr Gościło

Ostatnio sadownicy borykają się z dużymi problemami. Wynikają one głównie ze wzrostu kosztów produkcji i niskich cen owoców. Spadek rentowności jest też spowodowany coraz wyższymi wymaganiami rynku i ograniczoną dostępnością środków ochrony roślin. Jak w tych trudnych warunkach radzą sobie Grażyna i Jerzy Napiórkowscy z Wichradza koło Warki?

 

Ekologia 

Zgodnie z procedurami – Barbara Sazońska

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie konsumentów owocami z sadów prowadzonych metodami ekologicznymi. Dlatego wielu właścicieli gospodarstw jest zdecydowanych założyć i prowadzić sad metodami naturalnymi. Od czego powinni zacząć?

 

Szymonów rozmowy w sadzie

Pobierać czy nie pobierać…? – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński

Odpowiednio zbilansowana ilość składników pokarmowych występujących w glebie w formach przyswajalnych dla roślin jest niezbędna do aktywnego wzrostu drzew owocowych oraz wydania plonu wysokiej jakości. Nie jest prawdą stwierdzenie, że nawożeniem dolistnym można zastąpić nawożenie doglebowe. To pierwsze daje efekt natychmiastowy, ale krótkotrwały. Gleba natomiast jest magazynem makro- i mikroelementów aktywnie pobieranych przez korzenie przez dłuższy okres czasu.

 

Ochrona

Gryzonie w sadach – Barbara Błaszczyńska

Co kilkanaście lat obserwuje się masowe występowanie gryzoni w sadach. Ich głównym pokarmem są korzenie drzew i kora. Jakie gatunki stanowią zagrożenie dla roślin sadowniczych? Jakie są możliwości ich zwalczania?

Zwierzyna łowna – zagrożenie w sadach – Barbara Błaszczyńska

W niechronionych lub niewłaściwie chronionych sadach uszkodzenia przez zwierzynę łowną mogą obejmować od kilkunastu do kilkudziesięciu procent drzew. Jak zabezpieczyć się przed takimi stratami?

 

Przechowalnictwo

Wybrane choroby fizjologiczne jabłek i gruszek – dr Krzysztof P. Rutkowski

Długotrwałe upały, susza, zbiór w niewłaściwym terminie, niska jakość owoców składowanych w chłodni oraz nieodpowiednie warunki przechowywania mogą być przyczyną problemów w okresie przechowywania. Jakich przede wszystkim?

 

Ze świata

Sadownictwo w krajach nadbałtyckich – Agnieszka Okła-Wierzbicka

Produkcja owoców na Litwie i Łotwie ma wieloletnia tradycję. Jednak surowe warunki klimatyczne i glebowe oraz brak doświadczenia utrudniały rozwój tego sektora ogrodnictwa. Dopiero po odzyskaniu przez te kraje niepodległości – w połowie lat 90. i na początku XXI wieku zaczęto wprowadzać nowy system towarowej uprawy drzew i krzewów owocowych. Jak ona wygląda teraz?