sn2018_okladka_druk

Sad Nowoczesny 1/2018

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 1/2018 – główne zagadnienia


TEMAT NUMERU: Dziś i jutro sadownictwa

Jakoś to nie będzie – Jolanta Szaciłło
Sezon jest niezwykły. Duże straty spowodowane aura, wysokie ceny za owoce. O sytuacji w polskim sadownictwie i wnioskach, jakie po tym roku możemy wyciągnąć na przyszłość mówiono na konferencjach: „Sady i Ogrody na Narodowym” (20 listopada ub. r.) i towarzyszącej targom Horti-Tech w Kielcach (21 listopada).

Kwadratura jabłka – Krzysztof Janisławski
Było jak u Hitchcocka: śnieżyca na początku kwitnienia. Potem trzy fale przymrozków, ulewy i problemy z pracownikami. I jeszcze orkan „Ksawery”. Ale najpoważniejszym problemem branży, którego skutki w ubiegłym roku ograniczyła natura, jest wciąż nadprodukcja.

Coraz trudniej o pracowników – Jolanta Szaciłło
Co spowodowało niedobór pracowników w minionym sezonie? O sytuacji na rynku pracy mówił Mirosław Maliszewski podczas konferencji „Sady i Ogrody na Narodowym”.

 

Agrotechnika

Ligol Red – czerwony mutant Ligola – dr Mariusz Lewandowski, prof. dr hab. Edward Żurawicz
Wśród nowych odmian jabłoni ważną grupę stanowią mutanty, zwane potocznie sportami. Wywodzą się od odmian macierzystych, o ugruntowanej pozycji na rynku. Przykładem jest Ligol Red, który został odkryty na odmianie Ligol.

Tniemy jabłonie – porady Adama Fury zanotowała Jolanta Szaciłło
Cięcie i forma korony to po glebie drugi najważniejszy czynnik produkcyjny. Sad nie będzie dobrze owocował, jeśli popełnimy błędy w trakcie cięcia.

Fosfor źródłem energii – mgr inż. Zbigniew Marek
Jaka rolę pełni fosfor w roślinie, a jaka w glebie? Czy nawożenie tym składnikiem jest potrzebne?

Lepiej zapobiegać niż leczyć – Agnieszka Okła
Intensywne deszcze, susza, gradobicia, huragany, presja szkodników i ptactwo – w takich warunkach wielu już by się zniechęciło do produkcji owoców. Nie dotyczy to Wiesława i Michała Podczaszyńskich. – Z natura się nie walczy, trzeba nauczyć się z nią współżyć – mówią. Rozwiązania, w jakie zainwestowali, są drogie, ale skuteczne – co roku osiągają plony na wysokim poziomie.

Wielopokoleniowa precyzja – dr inż. Magdalena Kapłan
W Gospodarstwie Szkółkarskim Remigiusza i Jacka Grzywów w Karczmiskach k. Opola Lubelskiego wszystko zaczęło się ponad czterdzieści lat temu od produkcji drzewek owocowych. Dziś jest to wysoce wyspecjalizowana szkółka, w której corocznie produkuje się ok. 220 tys sztuk drzewek. Podstawa produkcji są jabłonie.

 

Ochrona

Tarcznik niszczyciel – nowe zagrożenie? – dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO
W okresie dynamicznych zmian w programach ochrony roślin ponownie wzrasta zagrożenie ze strony chorób i szkodników, które dawniej były problemem, ale zostały wyniszczone. Mogą też pojawić się nowe agrofagi zawleczone z materiałem roślinnym sprowadzanym z zagranicy. Czy będzie nim tarcznik niszczyciel – szkodnik kwarantannowy?

Co nowego w ochronie sadów i plantacji jagodowych przed chorobami? – dr Hanna Bryk
Jak każdego roku Instytut Ogrodnictwa przygotował przed następnym sezonem wegetacyjnym Program Ochrony Roślin Sadowniczych. Zawiera on wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych w kraju przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 11 grudnia 2017 r.) oraz szczegółowe zalecenia użycia tych środków przeciwko chorobom i szkodnikom roślin sadowniczych. Jakie wprowadzono zmiany w zaleceniach dotyczących zwalczania chorób?

Jakie zmiany w ochronie przed szkodnikami? – dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, mgr Barbara Sobieszek
W rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następują dynamiczne zmiany. czym będzie można chronić sady i plantacje jagodowych przed szkodnikami?

Szymonów rozmowy w sadzie

Wiemy jak chronić, ale czy będziemy mieć czym? – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej liczba substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania w produkcji owoców została mocno ograniczona. Na tym jednak nie koniec, prawo jest coraz bardziej restrykcyjne o kolejne pestycydy mogą zostać wycofane z rynku.

Ze świata
Sadownictwo na Ukrainie – szanse i wyzwania (cz. I) dr Krzysztof Woźniak
Jak rozwija się produkcja jabłoni za nasza wschodnią granicą? Czy powinniśmy się jej obawiać?

Rośnie potentat – prof. dr hab. Edward Żurawicz
Wzrastające z roku na rok zbiory, niskie plony i duża pracochłonność – tak w skrócie można scharakteryzować produkcje jabłek w Chinach. Chińscy eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy się ona do 50 mln ton.

 

W spółdzielni

Stuletnia spółdzielnia wciąż jest pełna życia – Barbara Matoga
Oficjalnie spółdzielnia istnieje od 1907 r. Wtedy Spółka Handlowo-Rolnicza „ZAGON” w Nowym Sączu podpisała umowę kupna budynku przy ulicy Jagiellońskiej, w którym poprzednio mieściło się kasyno oficerskie. Trudno jednak uwierzyć, że organizacja rozpoczęła działalność od tego typu inwestycji. Dziś więc nawet najstarsi górale nie potrafią powiedzieć, kiedy się to wszystko zaczęło.