sn3_2018okladka

Sad Nowoczesny 3/2018

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 3/2018 – główne zagadnienia

Rynek
Zainwestuj w gospodarstwo – Maciej Kania
Według harmonogramu opublikowanego przez ARiMR pierwsza połowa 2018 r. będzie obfitowała w nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Jeżeli masz plany inwestycyjne od 19 lutego do 20 marca, będziesz mógł ubiegać się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze d”.

Koszty zbioru jabłek w Europie – prof. dr hab. Eberhard Makosz
W 1-hektarowym sadzie jabłoniowym z drzewami na podkładkach słabo rosnących, przy plonie 45 ton/ha nakład pracy wynosi 700 godzin, w tym na sam zbiór jabłek potrzeba co najmniej 300 godzin (43%). Jaka jest wydajność zbioru w niektórych krajach w Europie? A jak kształtuje się zapłata za pracę?

TEMAT NUMERU: Gibereliny
Gibereliny są jedną z grup hormonów, mających wpływ na intensywne podziały komórkowe i wzrost wydłużeniowy komórek. W roślinie są produkowane przez młode liście, rozwijające się nasiona, owoce oraz korzenie. Te endogenne są dość szybko dezaktywowane, dlatego stosuje się gibereliny syntetyczne. W sadownictwie są wykorzystywane przy słabym kwitnieniu, przymrozkach, niewłaściwym zapyleniu. Poprawiają wielkość owoców i zapobiegają ordzawieniom skórki.

W związku z pytaniami Czytelników dotyczącymi stosowania giberelin poprosiliśmy dr inż. Iwonę Szot z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o kompleksowe potraktowanie zagadnienia. Na kolejnych stronach zamieszczamy artykuły jej autorstwa.

Jakie mają działanie? – dr inż. Iwona Szot
Gibereliny stanowią liczną i wciąż powiększającą się grupę związków hormonalnych o skomplikowanej strukturze chemicznej. Poznano ich już 136, ale tylko kilka z nich: GA1, GA3, GA4 i GA7 jest aktywnych biologicznie i ma znaczenie w regulowaniu procesów fizjologicznych.

Kiedy i jak stosować? – dr inż. Iwona Szot
Pierwsze syntetyczne gibereliny uzyskano w latach 80. na bazie syntetycznego kwasu giberelinowego. Syntetyczne fitohormony utrzymują się w roślinie znacznie dłużej niż te przez nią wytwarzane. W artykule wykaz dostępnych produktów i zakres ich zastosowania.

Od czego zależy skuteczność? – dr inż. Iwona Szot
Reakcja drzew na zastosowanie egzogennych giberelin jest uwarunkowana wieloma czynnikami, takimi jak warunki klimatyczne, stan fizjologiczny drzew, ich siła wzrostu, zastosowane dawki i terminy, odmiana.

W doświadczeniu – dr inż. Iwona Szot
W warunkach Lubelszczyzny w 2017 r. przeprowadzono doświadczenie oceniające wpływ zastosowania preparatów zawierających gibereliny GA4+7 na wielkość i jakość plonów odmian Szampion i Red Jonaprince.

Agrotechnika
Nowe odmiany na TSW – z Bartoszem Jankowskim rozmawia Henryk Czerwiński
Podczas ostatniej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (10–11 stycznia) można było zapoznać się z ofertą firmy Qualival, która działa na naszym rynku od listopada 2015 r. Przy tej okazji udało się nam porozmawiać z Bartoszem Jankowskim – prezesem zarządu firmy.

Grusze – w jakim systemie? – Olgierd Runkiewicz
Jaki wybrać system prowadzenia drzew gruszy? Jakie są wymagania dla czterech najbardziej popularnych systemów?

Cięcie i regulowanie wzrostu drzew gruszy – Olgierd Runkiewicz
Jak prawidłowo prowadzić drzewa grusz, aby zachować odpowiednią proporcję między wzrostem a owocowaniem? Na co zwrócić uwagę i jak ustrzec się błędów?

Azot – nawożenie doglebowe – mgr inż. Zbigniew Marek
Choć w porównaniu z uprawami rolniczymi czy warzywnymi drzewa owocowe pobierają stosunkowo mało azotu, a w podstawowych analizach gleby (sadowniczych) nie znajdujemy informacji o jego zawartości, nie oznacza to, że można ten składnik pominąć w nawożeniu.

Czereśnia – królowa owoców – Agnieszka Okła
Ze względu na smak i wartości odżywcze czereśnia cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez powodu bywa nazywana królewskim owocem. Wiedzą o tym Sławomir i Kamil Knap, którzy produkując ją, dbają o to, aby plon był godny tej korony.

Inwestycje
Elektrownie fotowoltaiczne – mgr inż. Krzysztof Sobiepanek, mgr inż. Agnieszka Siwonia
Inwestycja w panele fotowoltaiczne to dobry sposób na oszczędzanie rosnących kosztów energii elektrycznej. Prąd produkowany we własnej elektrowni tego typu może pokryć całe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przedsiębiorstwie, domu czy firmie.

Szymonów rozmowy w Sadzie
Jaką wybrać odmianę borówki?  – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński
Borówka amerykańska wciąż przyszłościowa? Tak, ale pod warunkiem odpowiedniego doboru odmian! Polska produkuje coraz więcej tych niebieskich owoców, ciągle słyszy się o nowych nasadzeniach, niestety już nie tylko w naszym kraju.

Ochrona
Skuteczna i bezpieczna ochrona jabłoni – Kamil Jeziorek
W produkcji towarowej należy tak chronić jabłonie przed chorobami i szkodnikami, aby jakość owoców była bardzo wysoka, a zawartość pozostałości pestycydów była akceptowana przez odbiorców. Jak wyprodukować jabłka spełniające restrykcyjne wymagania?

Przemyślana strategia ochrony przed mączniakiem jabłoni – Wojciech Kukuła
Występowanie mączniaka jest zależne od warunków atmosferycznych w ciągu roku. Wszystko wskazuje na to, że po łagodnej zimie 2016/2017 i obfitym w objawy sezonie 2017 kolejny rok przywita nas wysokim potencjałem infekcyjnym. Jak przygotować się do zwalczania tej choroby?

Przędziorek owocowiec – najważniejsze zwalczanie wczesnowiosenne – Barbara Błaszczyńska
W sadach jabłoniowych, w których w minionym sezonie przędziorek owocowiec wystąpił w dużym nasileniu i nie został skutecznie zwalczony, trzeba dobrze zaplanować ochronę w bieżącym sezonie. Zwalczanie chemiczne jest najbardziej efektywne na początku okresu wegetacji, kiedy w sadzie występują jedynie jaja, na które bardzo dobrze działają preparaty olejowe, ewentualnie w okresie zielonego/różowego pąka, w czasie wylęgania larw.

Racjonalne dawkowanie (cz. I) – dr inż. Grzegorz Doruchowski
Środek ochrony roślin działa skutecznie tylko wtedy, gdy jego substancja czynna trafia na chronioną powierzchnię w odpowiedniej dawce, a więc w ilości potrzebnej do zwalczenia szkodników lub organizmów chorobotwórczych czy też zabezpieczenia roślin przed ich działaniem. Jak określić dawkę środka? A jak dawkę cieczy roboczej?

Mechanizacja
Opryskiwacz przed sezonem – dr inż. Artur Godyń
Przygotowując opryskiwacz do pracy, w pierwszej kolejności trzeba uruchomić maszynę zabezpieczoną na zimę. Warto wtedy również sprawdzić stan techniczny ważniejszych elementów oraz dokonać ewentualnych napraw i regulacji.

Ze świata
Mołdawianie inwestują dr Krzysztof Woźniak
Jak rozwija się produkcja owoców w Mołdawii? W jaki sposób są zagospodarowywane?